امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

3:54:00 PM 1397 / 07 / 02
 
   
 

تحول سلامت در بهداشت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
بازدید مشترک واحدهای مهندسی بهداشت حرفه ای و محیط از واحد گاوداری صنعتی یکتا فضل کویر انجام شد.

--1397 / 06 / 26  -12:54 تعداد مشاهدات :35

شادیانه شیرین عسل ها ویژه بیماران دیابت تیپ یک با حضور دکتر رجب رئیس انجمن دیابت ایران در سفره خانه کوروش برگزار شد.

--1397 / 06 / 25  -12:48 تعداد مشاهدات :17

به دنبال آغاز برنامه تمرین کشوری انتقال امن و ایمن نمونه های بالینی، این برنامه در تاریخ 22/6/97 در شبکه بهداشت آران و بیدگل ، با همکاری بیمارستان سید الشهدا انجام گردید.

--1397 / 06 / 24  -13:31 تعداد مشاهدات :17

جلسه آموزشی بهداشتی برای خادمین موکب های عزاداری در ایام محرم به همت مرکز سلامت جامع پامیلی برگزار گردید.

--1397 / 06 / 21  -12:19 تعداد مشاهدات :18

اردوی یک روزه بهورزان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 06 / 21  -12:18 تعداد مشاهدات :28

به مناسبت فرارسیدن 12 شهریور ماه "روز بهورز"، از خدمات فاطمه فخره بهورز نمونه کشوری در جلسه هیات رئیسه مورخ 11/6/97 تقدیر شد.

--1397 / 06 / 12  -13:35 تعداد مشاهدات :42

کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر ویژه مادران باردار و دارای کودک زیر دو سال در مرکز جامع سلامت سردار ساکنی برگزار شد .

--1397 / 05 / 30  -11:56 تعداد مشاهدات :71

کلاس آموزشی دیابت برای بیماران دیابتی تحت پوشش مرکز جامع سلامت ولیعصر(عج) شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 27  -10:58 تعداد مشاهدات :52

همایش ازدواج سالم به همت پایگاه سلامت فاطمیه در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :57

 
بازدید مشترک واحدهای مهندسی بهداشت حرفه ای و محیط از واحد گاوداری صنعتی یکتا فضل کویر انجام شد.

--1397 / 06 / 26  -12:54 تعداد مشاهدات :35

شادیانه شیرین عسل ها ویژه بیماران دیابت تیپ یک با حضور دکتر رجب رئیس انجمن دیابت ایران در سفره خانه کوروش برگزار شد.

--1397 / 06 / 25  -12:48 تعداد مشاهدات :17

به دنبال آغاز برنامه تمرین کشوری انتقال امن و ایمن نمونه های بالینی، این برنامه در تاریخ 22/6/97 در شبکه بهداشت آران و بیدگل ، با همکاری بیمارستان سید الشهدا انجام گردید.

--1397 / 06 / 24  -13:31 تعداد مشاهدات :17

جلسه آموزشی بهداشتی برای خادمین موکب های عزاداری در ایام محرم به همت مرکز سلامت جامع پامیلی برگزار گردید.

--1397 / 06 / 21  -12:19 تعداد مشاهدات :18

اردوی یک روزه بهورزان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 06 / 21  -12:18 تعداد مشاهدات :28

به مناسبت فرارسیدن 12 شهریور ماه "روز بهورز"، از خدمات فاطمه فخره بهورز نمونه کشوری در جلسه هیات رئیسه مورخ 11/6/97 تقدیر شد.

--1397 / 06 / 12  -13:35 تعداد مشاهدات :42

کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر ویژه مادران باردار و دارای کودک زیر دو سال در مرکز جامع سلامت سردار ساکنی برگزار شد .

--1397 / 05 / 30  -11:56 تعداد مشاهدات :71

کلاس آموزشی دیابت برای بیماران دیابتی تحت پوشش مرکز جامع سلامت ولیعصر(عج) شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 27  -10:58 تعداد مشاهدات :52

همایش ازدواج سالم به همت پایگاه سلامت فاطمیه در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :57