امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

5:42:52 PM 1397 / 04 / 28
 
   
 

طرح تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه های ورزشی و فرهنگی در روستای یزدل به همت خانه بهداشت برگزار گردید.

--1397 / 04 / 25  -10:49 تعداد مشاهدات :19

کلاس آموزشی با عنوان آشنایی با بیماری هاری و راه های پیشگیری از آن برای رابطین در مرکز سلامت جامع سردار شهید ساکنی برگزار گردید.

--1397 / 04 / 25  -10:48 تعداد مشاهدات :20

کلاس آموزشی CPR برای پزشکان و پرستاران مراکز سلامت جامع جوادالائمه، سفید شهر و ثامن الحجج نوش آباد برگزار گردید.

--1397 / 04 / 25  -10:46 تعداد مشاهدات :19

بهورزان روستای یزدل و حسین آباد (آقایان قاری و شهسواری) به عنوان تسهیلگران بخش های مرکزی و کویرات در اداره بهزیستی اصفهان حضور پیدا کردند.

--1397 / 04 / 23  -13:1 تعداد مشاهدات :13

چهاردهمین کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و نخستین کمیته مشترک مراکز خدمات جامع سلامت در مورخ 25/2/97 برگزار گردید.

--1397 / 02 / 26  -12:21 تعداد مشاهدات :115

اولین همایش دستیابی به اهداف طرح تحول در حوزه بهداشت ویژه مدیران و کارشناسان حوزه ستادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 02 / 20  -9:34 تعداد مشاهدات :107

از ماماهای شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل تقدیر شد.

--1397 / 02 / 15  -13:50 تعداد مشاهدات :90

دومین جلسه کمیته ایمنی فنی آب با حضور اعضاء کمیته برگزار شد.

--1397 / 02 / 15  -13:48 تعداد مشاهدات :81

به مناسبت هفته سلامت (1 الی 7 اردیبهشت) جشنواره غذای سالم در مرکز سلامت جامع پامیلی برگزار گردید.

--1397 / 02 / 09  -8:17 تعداد مشاهدات :90

 
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه های ورزشی و فرهنگی در روستای یزدل به همت خانه بهداشت برگزار گردید.

--1397 / 04 / 25  -10:49 تعداد مشاهدات :19

کلاس آموزشی با عنوان آشنایی با بیماری هاری و راه های پیشگیری از آن برای رابطین در مرکز سلامت جامع سردار شهید ساکنی برگزار گردید.

--1397 / 04 / 25  -10:48 تعداد مشاهدات :20

کلاس آموزشی CPR برای پزشکان و پرستاران مراکز سلامت جامع جوادالائمه، سفید شهر و ثامن الحجج نوش آباد برگزار گردید.

--1397 / 04 / 25  -10:46 تعداد مشاهدات :19

بهورزان روستای یزدل و حسین آباد (آقایان قاری و شهسواری) به عنوان تسهیلگران بخش های مرکزی و کویرات در اداره بهزیستی اصفهان حضور پیدا کردند.

--1397 / 04 / 23  -13:1 تعداد مشاهدات :13

چهاردهمین کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و نخستین کمیته مشترک مراکز خدمات جامع سلامت در مورخ 25/2/97 برگزار گردید.

--1397 / 02 / 26  -12:21 تعداد مشاهدات :115

اولین همایش دستیابی به اهداف طرح تحول در حوزه بهداشت ویژه مدیران و کارشناسان حوزه ستادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 02 / 20  -9:34 تعداد مشاهدات :107

از ماماهای شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل تقدیر شد.

--1397 / 02 / 15  -13:50 تعداد مشاهدات :90

دومین جلسه کمیته ایمنی فنی آب با حضور اعضاء کمیته برگزار شد.

--1397 / 02 / 15  -13:48 تعداد مشاهدات :81

به مناسبت هفته سلامت (1 الی 7 اردیبهشت) جشنواره غذای سالم در مرکز سلامت جامع پامیلی برگزار گردید.

--1397 / 02 / 09  -8:17 تعداد مشاهدات :90