سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

7:53:49 PM 1399 / 01 / 10
 
   
 

4030

توصیه های بهداشتی کرونا

هر خانه یک پایگاه سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
کمیته کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس در شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد.

--1398 / 12 / 25  -9:50 تعداد مشاهدات :32

هفته ملی سلامت مردان از اول تا هفتم اسفندماه هرسال با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی برگزار می شود.

--1398 / 11 / 29  -11:50 تعداد مشاهدات :51

در راستای توانمندسازی فرهنگیان در خصوص خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان، دوره آموزشی با همکاری مرکز بهداشت و اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

--1398 / 11 / 23  -13:27 تعداد مشاهدات :74

همایش تغذیه و تحرک فیزیکی ویژه نوجوانان و جوانان با همکاری مرکز بهداشت و موسسه خیریه امیرالمومنین در سالن شهید استادی شبکه برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -13:9 تعداد مشاهدات :76

دکتر فاطمه شیروانی زاده گفت: این بیماری دستگاه تنفسی را درگیر می کند. همچنین علائم بالینی در این بیماری آب ریزش از بینی، سرفه، گلو درد، تب خفیف و احساس بیماری در فرد است.

--1398 / 11 / 20  -13:3 تعداد مشاهدات :71

همایش آموزشی "پیشگیری از رفتارهای پرخطر" ویژه پرسنل پادگان شهید کبریایی برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -12:48 تعداد مشاهدات :60

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 21  -9:18 تعداد مشاهدات :103

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:36 تعداد مشاهدات :88

در راستای توانمندسازی بیماران دیابتی در زمینه خودمراقبتی در بیماری دیابت، همایشی با حضور بیش از 100 نفر از بیماران دیابتی شهر سفیدشهر برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:33 تعداد مشاهدات :78

مانور خروج اضطراری و اطفاء حریق در سالن آموزش اداره جهاد کشاورزی شهر ابوزیدآباد برگزار شد.

--1398 / 10 / 01  -9:1 تعداد مشاهدات :110

 
کمیته کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس در شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد.

--1398 / 12 / 25  -9:50 تعداد مشاهدات :32

هفته ملی سلامت مردان از اول تا هفتم اسفندماه هرسال با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی برگزار می شود.

--1398 / 11 / 29  -11:50 تعداد مشاهدات :51

در راستای توانمندسازی فرهنگیان در خصوص خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان، دوره آموزشی با همکاری مرکز بهداشت و اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

--1398 / 11 / 23  -13:27 تعداد مشاهدات :74

همایش تغذیه و تحرک فیزیکی ویژه نوجوانان و جوانان با همکاری مرکز بهداشت و موسسه خیریه امیرالمومنین در سالن شهید استادی شبکه برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -13:9 تعداد مشاهدات :76

دکتر فاطمه شیروانی زاده گفت: این بیماری دستگاه تنفسی را درگیر می کند. همچنین علائم بالینی در این بیماری آب ریزش از بینی، سرفه، گلو درد، تب خفیف و احساس بیماری در فرد است.

--1398 / 11 / 20  -13:3 تعداد مشاهدات :71

همایش آموزشی "پیشگیری از رفتارهای پرخطر" ویژه پرسنل پادگان شهید کبریایی برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -12:48 تعداد مشاهدات :60

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 21  -9:18 تعداد مشاهدات :103

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:36 تعداد مشاهدات :88

در راستای توانمندسازی بیماران دیابتی در زمینه خودمراقبتی در بیماری دیابت، همایشی با حضور بیش از 100 نفر از بیماران دیابتی شهر سفیدشهر برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:33 تعداد مشاهدات :78