5:10:51 PM 1398 / 03 / 06
 

برنامه سالمندان

جدول شماره(1): جمعیت کل سالمندان شهرستان آران وبیدگل  در ابتدای سال 1397

محل

جمعیت کل

جمعیت سالمندان

درصد

شهری

91628

9155

9.9

روستایی

15072

1545

10.2

جمع

106700

10700

10.02

 
 
 

جدول شماره(2): جمعیت سالمندان شهرستان آران وبیدگل برحسب جنس در ابتدای سال 1397

جنس

کل شهرستان

جمعیت سالمند

درصد جمعیت سالمند به تفکیک جنس

مرد

54083

5169

9.5

زن

52736

5531

10.48

 
 
 


 

                                                                                         بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر