سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

1:20:17 PM 1399 / 12 / 15
 

 تماس با واحد جمعیت و سلامت خانواده

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن :4- 54725901 -031
  • دورنگار : 54725909-031
  • پست الکترونیک : aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر