امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

3:48:52 AM 1395 / 10 / 30
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر