امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:03:22 AM 1396 / 04 / 03
 

لیست اسامی پزشکان و ماماهای طرح پزشک خانواده

ردیف

نام و نام خانوادگی ماماهای طرح

محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی پزشکان طرح
محل خدمت

1

کاترین رضایی

مرکز بهداشتی درمانی جوادالائمه

1

       فاطمه شیروانی زاده              
مرکز بهداشتی درمانی جوادالائمه

2

مژگان حسین پور

مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد

2

مصطفی سهرابی 
مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد

3

فهیمه اکبرزاده

مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد

3

زینب سادات حمدی
مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد

4

فائزه طرفدار

مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد

4

مریم باقی زاده
مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد

5

فهیمه رضوانی

مرکز بهداشتی درمانی سفیدشهر

5

زهرا منصوری نیک 
مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد

 

 

 

6

عزیزاله جمالی 
مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد

 

 

 

7

لیلا نعمت الهی
مرکز بهداشتی درمانی سفیدشهر

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر