سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

1:10:53 PM 1399 / 12 / 15
 

تماس با واحد آموزش سلامت

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره ) ، شبکه بهداشت و درمان
  • تلفن :  4 - 54725902 -031   داخلی : 30
  • دورنگار: 54725909-031
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر