سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:03:14 AM 1400 / 08 / 02
 

تماس با واحد آموزش سلامت

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره ) ، شبکه بهداشت و درمان
  • تلفن :  4 - 54725902 -031   داخلی : 30
  • دورنگار: 54725909-031
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir