سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

8:49:28 AM 1400 / 08 / 02
 
معرفی واحد سلامت دهان و دندان

سلامت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد.
در مرکز بهداشت واحد ستادی بنام واحد بهداشت دهان و دندان داریم که کلیه واحدهای دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی تحت پوشش این واحد ارائه خدمت می نماید.
در شهرستان آران و بیدگل 4 واحد دندانپزشکی در خود شهرستان آران و بیدگل و یک واحد درمرکز نوش آباد و 2 واحد شهری روستایی در ابوزید آباد و سفید شهر و یک واحد روستایی در منطقه سفید دشت داریم .
پرسنل شاغل در واحد : یک نفر کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان ودندان 2 دندانپزشک رسمی و 4 دندانپزشک طرحی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی مشغول بکار هستند .

اهداف کلی :
 ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه با ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان خدمات پیشگیری و بهداشتی و ارائه خدمات درمانی

اهداف بینابینی :

1- ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال :
الف) مراقبت و معاینه این گروه سنی
ب) فلوراید تراپی موضعی با ژل در مراکز بهداشتی درمانی
ج) اجرای طرح توسط مهد کودکها
د) آموزش مادران در زمینه مراقبت از دندان های کودکان
 
2- ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان 12-6 سال
الف) انجام معاینه و مراقبت دهان و دندان گروه مورد نظر
ب) تکمیل شناسنامه کودکان در پایگاه سنجش و مدارس توسط مراقبین بهداشتی
ج) اجرای طرح سلامت در مدارس
د) انجام فیشورسیلانت در مرکز بهشتی و ابوزید آباد
 
3- ارتقاء سلامت دهان و دندان مادارن باردار
الف) آموزش ، مراقبت و ارائه خدمات درمانی برای این گروه
ب) مشاوره قبل از ازدواج و بارداری
ج)برنامه های آموزشی ویژه این گروه در مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
 
4- تبلیغات و آموزش بهداشت دهان و دندان
الف) تهیه یا توزیع تراکت و پمفلت بین اقشار جامعه
ب) آموزش رابطین
ج) برنامه های آموزشی برای گروههای پرخطر جامعه
د) برنامه های آموزشی برای کلیه پرسنل بهداشت و درمان
ه) تهیه مطلب آموزشی و چاپ در مجلات محلی شهرستان
 
5- طرح کنترل عفونت
الف) آموزش پرسنل
ب) تهیه مواد و تجهیزات کنترل عفونت
ج) پایش و نظارت مستمر بر مرکز
 
6- پشتیبانی از واحدهای بهداشت دهان و دندان
الف) استفاده بهینه از نیروها و تجهیزات
ب)توزیع عادلانه و مناسب مواد دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی
ج) تعمیر تجهیزات مراکز دندانپزشکی
د) آموزش پرسنل در زمینه حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات
ه) پیگیری بهسازی فضای فیزیکی واحدهای بهداشت دهان و دندان با هماهنگی با واحد گسترش به مدیر و معاون شبکه
 
7- آمارو اطلاعات
الف) جمع آوری تنظیم و ارسال آمار ماهانه مراکز به دانشگاه
ب) تنظیم آمار و عملکرد ماهانه دندانپزشکان و ارسال به دانشگاه
ج) تهیه شاخص و عملکرد مراکز بصورت نمودار در طی سال
د) ارسال فیدبک و گزارش ارزشیابی آمار
 
8- پایش و ارزشیابی
الف) نظارت مستمر بر مراکز و خانه های بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی
ب) ارسال فیدبک و ارزشیابی نظارت های انجام شده
ج) نظارت و پایش طرح سلامت دانش آموزی
د) نظارت و پایش طرح مهد کودکها
 
گروههای هدف دندانپزشکی :
الف) مادران باردار ویژه به علت شیوع التهاب لثه
ب) کودکان زیر 6 سال به علت حفظ مراقبت از دندانهای شیری
ج) کودکان 12-6 سال به علت رویش دندان های دایمی و شیوع پوسیدگی در سنین پایین

دندانپزشکان در مراکز دندانپزشکی این شهرستان آماده ارائه خدمات زیر می باشند :

  • معاینه و آموزش به کلیه مراجعین
  • کشیدن دندان های غیر قابل نگهداری
  • ترمیم دندان های پوسیده بویژه برای کودکان 12-6 سال و ترمیم دندان های دایمی
  • جرم گیری و بروساژ دندان ها مخصوصا زنان باردار و شیرده
  • فلوراید تراپی برای کودکان زیر 6 سال جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان های دایمی
  • برگزاری کلاس های آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت برای مادران باردار ، شیرده ،زنان در سنین باروری ، زوجهای جوان و رابطین بهداشتی
  • شرکت در طرحهای تحقیقاتی بهداشتی منطقه

هر واحد دندانپزشکی جهت ارائه خدمات پیشگیری ثانویه به وسایل زیر تجهیز می باشند .

1. یونیت و صندلی دندانپزشکی
2. دستگاه فور و اتوکلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و کنترل عفونت
3. دستگاه جرم گیری و وسایل و مواد لازم برای انجام جرم گیری
4. مواد و وسایل اورژانس های دندانپزشکی
5. وسایل مورد نیاز کشیدن و جراحی دندان
6. وسایل مورد نیاز ترمیمی دندان
7. وسایل مورد نیاز فیشور سیلامت
8. موارد مورد نیاز فلوراید تراپی