سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

4:27:30 PM 1400 / 01 / 23
 

کارکنان ستادی :

علی اعتصام (کارشناس مسئول) آقای اعتصام
صدیقه سادات خاتمی ( کارشناس) خانم خاتمی
سعید امامی تبار ( کارشناس ) آقای امامی تبار

کارکنان محیطی:
 
حسین مسجدی (کارشناس ) آقای مسجدی
زهرا کریمی مرقی( کارشناس) خانم کریمی
فاطمه دلال زاده (کارشناس) خانم دلال زاده
مهدی انصاری( کارشناس) آقای انصاری
علی اکبر خاری زاده ( کارشناس )  

 

بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر