سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

1:04:45 PM 1399 / 12 / 15
 
واحد بهبود تغذیه
 
کارشناس واحد بهبود تغذیه : ابوالفضل رادپور ( کارشناس تغذیه )
 

این واحد با هدف ارتقاء سلامت و دانش تغذیه ای افراد جامعه با تاکید بر گروههای آسیب پذیر ، فعالیتهای ذیل را اجرا می نماید:

1- پایش رشد کودکان زیر 6 سال
2- برنامه آموزش عمومی تغذیه
3- همکاری بین بخشی جهت ارتقاء شاخصهای تغذیه ای در سطح جامعه
4- پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید(IDD)
5- پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن (IDA)
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر