سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:20:37 AM 1400 / 08 / 02
 

پایگاه های ضمیمه مراکز بهداشتی درمانی

  • ابوزید آباد
  • ثامن الحجج
  • شهید ساکنی
  • زنده یاد کریمشاهی
  • پامیلی
  • ولی عصر