امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

9:19:30 AM 1397 / 10 / 27
 

مراکز بهداشتی درمانی روستایی  

نام مرکز
نام شهر
فاصله از مرکز بهداشت
سال بهره برداری
مساحت مرکز
متراژبنا
 (مترمربع)  
واحدهای فعال
 جوادالائمه
سفیددشت
14 کیلومتر
1378
7500
1200
بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان- آزمایشگاه – بستری موقت
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر