امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

7:13:49 AM 1396 / 02 / 05
 

فعالیت های واحد سلامت روانی اجتماعی

1. درون سازمانی

آمار کلی تعداد بیماران در سال 85 – تعداد بیماریابی شده 767 نفر تعداد افراد دارای پرونده بهداشت روان 338 نفر شامل 31 نفر بیمار شدید روانی / 193 بیمار خفیف روانی / 54 بیمار عقب مانده ذهنی 3 نفر سایر موارد اختلالات روانی

فعالیت های انجام شده قابل توجه از ابتدای اجرای برنامه

- توجیه بهورزان از طریق برگزاری جلسه آموزشی جهت ادغام بهداشت روان در جلسات آموزشی دیگر با عناوین مختلف جامعه از جمله صرع ، خودکشی ، طرح افسردگی بعد از زایمان و ...

- فعالیت های گرامیداشت هفته بهداشت روان به صورت گسترده شامل برگزاری 2 سمینار ، عناوین بهداشت روانی در محیط کار و فرزند پروری ، تهیه پمفلت با عناوین مختلف ارسال پیام به ادارات ، اطلاع رسانی در مجامع عمومی و ...

- انجام مشاوره و روان درمانی در مرکز بوعلی

- تدریس در کلاس بهداشت روانی ازدواج به صورت هفتگی

- شرکت در آموزش پرسنل و مخاطبین عمومی به شکل بسیار گسترده شامل آموزش انواع مباحث بهداشت روانی

- اجرای یک دوره آموزشی مهارت های زندگی برای دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی شهرستان

- آموزش امدادگران هلال احمر در زمینه بهداشت روانی در بلایای طبیعی خاص امدادگران

- آموزش مدیران ادارات شهرستان در زمینه بهداشت روانی در بلایای طبیعی خاص مدیران

- فعالیت واحد بهداشت روان بعنوان رابط بین شبکه بهداشت و بهزیستی در طرح CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه)

- تهیه آمار بیماران روانی خانه های بهداشت به صورت ماهانه و ارسال به استان

- اجرای طرح تحقیقاتی افسردگی بعد از زایمان در روستاها

- برگزاری 2 کارگاه آموزشی با موضوع روانپزشکی برای پزشکان شبکه و جلسات آموزشی مختلف کوتاه مدت برای پزشکان

2. برون سازمانی

- تدریس هفتگی بهداشت روان برای زوجهای جوان در مرکز درمانی شهید بهشتی

- مشاوره و روان درمانی در کلینیک بوعلی – روزهای دوشنیه ساعت 13-8

- آموزش جمعیت عمومی در سطح گسترده

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر