سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:33:28 AM 1400 / 08 / 02
 
 
 

اطلاعات ثبت شده در این صفحه به صورت سالانه بروز رسانی می گردد.