امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

7:20:45 AM 1397 / 09 / 26
 

 

معاون بهداشتی شبکه 

 

نام و نام خانوادگی : اعظم باقری

مدرک : کارشناسی ارشد مامایی

رشته تخصصی : مامایی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت

آدرس پست الکترونیکی : bagheri_a@kaums.ac.ir
 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر