سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

1:49:10 AM 1399 / 12 / 09
 

 

برنامه نوزادان

مقدمه :
هر ساله 3.7 میلیون نوزاد در چهار هفته اول زندگی جان خود را از دست می دهند . بیشرین میزان مرگ در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. نزدیک به 40 درصد از مرگ های کودکان زیر 5 سال در 28 روز اول اتفاق می افتد . تقریبا علت 80 درصد از موارد مرگ و میر عفونت ، آسیفکسی و زایمان زودرس می باشد.و بیشترین مرگ ها در این کشورها درمنزل می باشد . در صورت اجرای مداخلات موثر برای نوزاد و مادر وی ، بالای دو سوم از این مرگ ها قابل پیشگیری است . از راهکارهای موثر در بهبود سلامت نوزادان ، دسترسی جهت انجام مراقبت های قبل و حین بارداری ، وجود پرسنل با مهارت عملی بالا در انجام مراقبت ها ، و جود افراد متبحر در امر زایمان و انجام مراقبت های موثر پس از زایمان و دروه نوزادی می باشد .
 

بیان ماموریت :
واحد سلامت کودکان به عنوان متولی سلامت در گروه های سنی زیر 8 سال ماموریت دارد با تقویت هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی ، برنامه ریزی ، نظارت و پایش مستمر و اجرای فعالیت آموزشی و پژوهشی از طریق بالابردن دانش و مهارت کلیه ارائه دهندگان خدمات ( پزشکان ، ماماها ، کارشناسان بهداشت خانواده و... ) ، تجهیزات و فضای فیزیکی در بهبود شاخص ها و کاهش مرگ و میر کودکان به ویزه نوزادان اقدام نمایند.
 

اهداف برنامه سلامت نوزادان
• افزایش پوشش مراقبت زودرس پس از زایمان و مراقبت دوره نوزادی از طریق افزایش دسترسی
• افزایش تشکیل پرونده و پوشش مراقبت دیررس دوره نوزادی در مراکز بهداشتی درمانی
• استمرار مراقبت دوره نوزادی
• افزایش شاخص تغذیه انحصاری با شیرمادر در مقاطع 30 و 40 روزگی و نیز 4 و 6 ماهگی
• کاهش نسبت بستری مجدد مادر و نوزاد
• کاهش میزان مرگ نوزادی خارج بیمارستانی دیررس(28 روزگی)

 

عملکرد برنامه سلامت نوزادان در سال 1398

                                                                                                                                صفحه قبل 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر