امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:46:19 AM 1397 / 04 / 02
 

 

مناسبت ها

21 مهر (13 اکتبر) روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

1 تا 7 دی هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی
 

فعالیت ها

کارگاه آموزشی ارزیابی آمادگی خانوار ویژه داوطلبین ادارات

مانور ایمنی و زلزله- مرکز سلامت پامیلی- 96/8/25

مانور زلزله مانور زلزله
مانور زلزله مانور زلزله

مانور ایمنی و زلزله - شهر نوش آباد - مجتمع آموزشی بصیر - 95/9/15

مانور ایمنی و زلزله مانور ایمنی و زلزله
مانور ایمنی و زلزله مانور ایمنی و زلزله

مانور امداد و نجات - شهر آران و بیدگل – منطقه امام زاده ابراهیم – 93/1/11

مانور امداد و نجات مانور امداد و نجات
مانور امداد و نجات مانور امداد و نجات

         مانور زلزله و ایمنی – مدرسه فرزانگان – 94/9/8

مانور زلزله مانور زلزله
مانور زلزله مانور زلزله

         مانور تخلیه اضطراری ایمن – شبکه بهداشت و درمان – 94/7/20

مانور تخلیه اضطراری مانور تخلیه اضطراری
مانور تخلیه اضطراری

مانور تخلیه اضطراری

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر