امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

7:48:31 AM 1396 / 09 / 26
 

 

میزان بارش و تبخیر شهرستان آران و بیدگل

پارامتر 

حداقل (میلی متر)

حداکثر(میلی متر)

بارش

148

177

تبخیر

2109

2479

 
 
 

جهان

ایران

متوسط بارش

850

250

متوسط پتانسیل تبخیر

700

2100

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر