امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:44:32 AM 1397 / 04 / 02
 

 

نهادهای مرتبط با واحد مدیریت خطر بلایا

واحدهای درون سازمانی

واحدهای برون سازمانی

جانمائی ادارات

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر