سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

7:47:17 PM 1399 / 12 / 09
 

 

تماس با واحد بهداشت حرفه ای

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن : 4-54725901 -031  
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر