سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

10:01:55 AM 1400 / 08 / 02
 

 

تماس با آزمایشگاه مرکز بهداشت

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره ) ، مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه
  • تلفن : 4-54725901 -031  داخلی: 55
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir