سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

6:33:42 PM 1399 / 12 / 09
 

 

تماس با واحد مشارکت مردمی

  • آدرس پستی : آران و بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره ) ، شبکه بهداشت و درمان
  • تلفن : 4 - 54725902 -031   داخلی: 26
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر