امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

3:36:04 PM 1396 / 12 / 04
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر