امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

6:08:33 PM 1397 / 04 / 28
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر