سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

6:50:22 PM 1399 / 12 / 09
 


اطلاعیه های واحد بهداشت حرفه ای


 برنامه گردهمایی های سال 95

براساس طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت سه نیروی جدید با کادر مهندسی و بازرسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت اضافه خواهد شدجهت اطلاع بیشتر به سایت شرکت یکتا توسعه سلامت سینا به آدرس WWW.Salamatsina.com مراجعه نمائید.
• در سال 95 با موافقت ریاست دانشگاه واحد طب کار مرکز بهداشت بهره برداری خواهد شد.
• تمامی مراکز سلامت جامعه شهری در سال 95 دارای کارشناس بهداشت حرفه ای خواهند شد.
• در صورت تخصیص اعتبار و همکاری هلال احمر شهرستان دوره آموزشی بهگر برگزار خواهد شد.
• نقشه جدید بازرسی شهرستان در دست تدوین می باشد..

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر