امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

9:20:08 AM 1397 / 10 / 27
 

 

جدول آخرین اطلاعات بیماری ایدز تا 96/4/22

                  مکان/نوع

 

 

 

بیماری

تعداد

ملاحظات

کاشان

آران و بیدگل

کل

 

مظنون

قطعی

مظنون

قطعی

مظنون

قطعی

 

 از اول تاکنونHIV+کل

-

122

-

11

 

133

 

 فعلیHIV+

-

97

-

8

-

105

 

ایدز

-

13

-

3

-

16

 

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر