امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

7:25:24 AM 1397 / 09 / 26
 

 

کارکنان واحد آموزش بهورزی

معصومه گندمی مسئول آموزش بهورزی کارشناس بهداشت عمومی
فروهه روشن قیاس مربی بهورزی کارشناس مامایی
الهه لامع مربی بهورزی کارشناس مامایی
علی اعتصام مربی بهورزی کارشناس بهداشت محیط

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر