سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

5:53:58 AM 1399 / 01 / 17
 

برنامه های در دست اقدام

- خرید کامپیوتر
- خرید تجهیزات اداری (میز چوبی ، صندلی ارگونومیکی)
- برگزاری جلسه هماهنگی اندازه گیری عوامل زیان آور در صنایع با حضور معاونت بهداشت کاشان ، شرکتهای خصوصی ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
- برگزاری جلسه هماهنگی طب کار جهت هماهنگی و ابلاغ دستورالعمل و فرم جدید معاینات شغلی با حضور معاونت بهداشت کاشان ، شرکت های خصوصی ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
- اندازه گیری افت سروصدا و میزان اکوستیک بودن جهت بهره برداری کامل اتاق اکوستیک
- برگزاری جلسات هماهنگی با ادارات مرتبط جهت فعال سازی هرچه بیشتر طرح ها و برنامه های بهداشت حرفه ای

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر