7:30:07 AM 1398 / 12 / 08
 

هفته بهداشت روانی گرامی باد.
خصوصیات روح سالم
1- روان سالم نه تنها گرفتار حقد و حسد و آز و کینه و نارضایتی و شکایتی نیست بلکه دلی سرشار از محبت و خلقی آرام و فرحبخش دارد.

2- روان سالم برای بزرگداشت خود احتیاجی به تمسخر و هزل دیگران ندارد زیرا می داند، هر کس همان است که آفریده شده و هیچکس حق ندارد از دیگران نقادی کند.

3- روان سالم اصولا در دنیا بدی نمی بیند و آنچه بدکاران انجام می دهند زاییده درون پرهیاهو و ناسالم آنها می شمارد و تا حد امکان در تعلیم و تربیت آنان می‌کوشد.

4- روان سالم حقیقتا میداند که تأسف به گذشته و غم آینده بی مورد است و زندگی فقط در حال صورت میگیرد و روی این اصل از همان لحظه آنی استفاده می‌کند و هیچ وقت به امید خوشی آتیه ،نقد امروز را از دست نمیدهد.

5- روان سالم به خوبی می داند که اگر امروز کسی نقشه ناجوانمردانه‌ای طرح می کند و در انجام آن می کوشد قبل از هر کس به خودش صدمه زده بنابراین نه تنها احتیاج به مقابله به مثل با چنین فردی را ندارد بلکه می داند که چنین فردی را باید تحت درمان قرار داده و خارهای جانگزای حقد و حسد را که به جانش رفته اند با دقت خارج ساخت.

6- روا ن سالم به تنبلی و بیکاری مبتلا نیست و از کار روزانه نمی گریزد، یعنی آنقدر که هورمون های مختلف بدنش دستور می دهند کار می کند. روان سالم از ترس مسئولیت یا به امید تشویق و درآمد بیشتر کار نمی کند بلکه برای این کار می‌کند که روزگار عمرش تباه نشود و از هر دقیقه و ساعت آن لذت و بهره کافی ببرد.

7- روان سالم از کسی انتقاد نمی کند و به عکس آنچه امروزه معلوم است سعی ندارد با نقادی و بیهوده شمردن ارزش کار دیگران روی کار و فعالیت خود قیمت بگذارد؛ و چه می‌داند هر کس همانست که آفریده شده و تنها در صورت لزوم به تذکر اکتفا می‌کند.
مرکز بهداشت آران وبیدگل (واحد سلامت روان)
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر