سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

4:36:17 PM 1400 / 01 / 23
 

 

تماس با واحد بهداشت محیط

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره )
  • تلفن : 54725908-031  
  • دورنگار: 54725908-031
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir

 

بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر