2:49:07 PM 1402 / 07 / 01
 

سرطانها

سرطانها از مهمترین بیماریهای غیر واگیر هستند که بار بیماری عمده ای را به جامعه تحمیل می کنند . سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای در حال توسعه است . در حال حاضر سرطان عامل 12 درصد مرگ و میر در سراسر جهان است . تغییر در سبک زندگی ، کنترل نسبی بیماریهای واگیر ، افزایش عوامل خطر محیطی و مسن شدن جمعیت از عوامل افزایش بیماری سرطان در چند دهه اخیر محسوب می شوند .

در ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر است و سالانه بیش از 30000 نفر در کشور جان خود را در اثر این بیماری از دست می دهند .با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی انتظار می رود موارد بروز سرطان در دهه آینده به دو برابر افزایش یابد . بنابراین نظام مراقبت موارد سرطانی به عنوان یکی از اولویت های اصلی نظام بهداشتی درمانی مطرح است .
تخمین زده می شود که بیش از یک سوم تمام موارد سرطان ها قابل پیشگیری و یک سوم دیگر به شرط تشخیص زود هنگام ، بالقوه درمان پذیر می باشند.

در حال حاضر بیشترین نوع سرطان مربوط به سرطان پوست بخصوص در مردان و سرطان پستان در زنان می باشد .


برنامه کشوری ثبت و گزارش موارد سرطانی
نظام ثبت سرطان شیوه ایست که بر اساس آن اطلاعات مربوط به بروز و مشخص3ات سرطان ها با هدف ارزیابی و کنترل بدخیمی ها در جامعه بصورت مداوم جمع آوری می شود . در واحد ثبت سرطان اطلاعات مربوط به بیماران سرطانی جمع آوری ، ذخیره و تجزیه و تحلیل و تفسیر می شود . این نظام ابزار اصلی مدیریت علمی و کنترل سرطانهاست و اطلاعات مربوط به چگونگی بروز سرطان در شرایط مختلف سنی ، جنسی ، جغرافیایی و قومی را فراهم می کند .

 دستورالعمل های سرطان