امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:51:38 PM 1395 / 12 / 04
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر