12:09:15 AM 1398 / 12 / 05
 

تاریخچه بهداشت حرفه ای در جهان


بشر از زمانی که خود را شناخته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است . اختراع ابزار های مختلف و به تبع آن تکمیل این ابزار ها یکی از مهمترین عوامل تحول در شیوه زندگی انسان است . زمانی ابزار سنگی مورد استفاده قرار می گرفت و بعد ها با پیدا یش آهن و سایر فلزات ابزار فلزی جایگزین آن شد و تا موقعی که آن ابزار جز با نیروی عضلانی انسان حرکت نمی کرد، ابزار دستی اساسی ترین عنصر تولید بوده است لیکن با ابداع کشاورزی و دامداری، آغاز شهرنشینی و گسترش شهر ها، اختراع ماشین آلات و تجلّی عصر ماشین، انقلابی بس عظیم در گسترش فعالیت های انسانی پدیدار شد . در دوره هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تامین می شد به لحاظ سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده تا حداکثر، شکستگی اعضاء تجاوز نمی کرده است ولی به تدریج که صنعت پیشرفت کرد و نیروی محرّکه مکانیکی و الکتریکی بوجود آمد خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت.

برای اولین بار سقراط و ابوعلی سینا در آثار خود از درد های شکمی قولنج مانندی در بین کارگران نقاش نام برده اند که مسلماً با سرب موجود در رنگ های مصرفی و خواص سمی آن ارتباط داشته است . جالینوس از بیماری های معدنچیان و دباغان نامبرده است. (Galen)

قرن شانزدهم

درباره بیماری های شغلی کارگران ذوب آهن، فلزات (Paracelsus) و پاراسلوس (Agricola) اگری کولا و بیماری های معدنچیان و مسمومیت جیوه آثاری به جای گذارده اند . کتاب آگریکولا در سال 1556 یکسال بعد از مرگ او و کتاب پاراسلوس در سال 1567 منتشر شد.

قرن هفدهم

برناردو رامازینی : معروف ترین جمله را در رابطه با بهداشت حرفه ای عصر خود بیان کرد : “ سقراط در موقع حضور بر بالین بیمار می پرسید سن شما چقدر است ؟ چند روز است بیمارید ؟ اشتهای شما چگونه است، و . .

Demordis
من می خواهم به گفتة او این عبارت را اضافه کنم “شغل شما چیست ؟ ” (کتاب بیماری های شغلی)
Artificum Diatriba

رامازینی در کتاب خود از بیماری های کوزه گرها، شیشه گرها، نقاش ها، شیمیست ها، حلبی ساز ها و دباغان و مشاغل گوناگون دیگر نام برده است . وی لزوم استراحت را در فواصل کار توصیه می نماید . با مطالعه آثار این دانشمند بزرگ به کسانی که او را پدر طب شغلی نامیده اند کاملاً حق می دهیم.

قرن هیجدهم

که نام او به علت پت (سل ستون (Thomas Percival Pott) در انگلستان توماس پرسیوال پت مهره ها) مشهور است متوجه شد که اطفالی که جهت پاک کردن دودکش بخاری ها وارد آن می شوند به سرطان پوست بیضه مبتلا می شوند.

پزشک و دانشمند انگلیسی از مسمومیت سرب نزد نقاشان (Charles Turnur Thackrah) دکتر تاکرا منازل نام برده است. در قرن هیجدهم در سویس تیسوت به بیماری سنگتراشان اشاره نمود.

قرن نوزدهم و بیستم

در انگلستان توماس الیور در کتاب خود که در سال 1908 منتشر کرد به بیماری های شغلی اشاره نموده در کتاب خود به نام جذب و مسمومیت سرب که به کمک (Thomas moris legge) است. دکتر توماس لِگ دکتر گادبای در سال 1912 منتشر کرد به مضرّات این فلز اشاره می نماید و متعاقب او در آمریکا مسمومیت فسفر نظر اندریو را جلب می کند . در زمان جنگ جهانی دوم مسئولین کارخانه ها به این نکته پی بردند که در نظر گرفتن شرایط صحیح کار و داشتن کارگران سا لم از لحاظ بدنی و روانی امر افزایش تولید میسر نمی باشد . پس از جنگ این احتیاج به وسیله جامعه غیر نظامی نیز احساس شد و صاحبان کارخانه ها جهت تامین بهداشت و سلامت کارکنان خود اقدام به تاسیس سرویس های طبی در محیط کارخانه و کارگاه ها نمودند.

تاریخچه بهداشت حرفه ای درایران
در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی به صورت قانون به تصویب رسید و اجرای وظایف مربوط به بهداشت و ایمنی مندرج در قانون کار وقت به عهده اداره کل باز رسی کار قرار گرفت . در وزارت کار و امور اجتماعی وقت ادارات زیر جهت حفظ سلامت و بهداشت کارگران ایجاد گردید.

1 - اداره کل بازرسی کار

این اداره کل دارای چند اداره به شرح زیر بوده است :

اداره بهداشت کار : این اداره مسئول همکاری و نظارت در تهیه و تدوین استاندارد ها و آیین نامه های لازم جهت پیشگیری از بیماری های حرفه ای و بهبود محیط و شرایط کار بوده است . همچنین تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی بهداشتی از کارگاه ها و تعیین خط مشی بازرسان بهداشت حرفه ای در نقاط مختلف و کنترل اجرای آن را به عهده داشته است.

اداره میزان های کار : این اداره مسئول تهیه آیین نامه های حفاظتی برای کارگاه های مشمول قانون کار وقت مطالعه و تحقیق در زمینه استاندارد های حفاظتی موجود در کشور، بررسی برنامه و نقشه های کارگاه های جدیدالتاسیس و یا در حال گسترش بوده است.

اداره نظارت و هماهنگی کار : این اداره مسئول بررسی، تجزیه و تحلیل پیشنهادهای واحدهای استانی و شهرستانی هماهنگ کننده در امر روش های بازرسی کار، تنظیم کننده برنامه های کوتاه مدت آموزشی بازرسان کار و همکاری با اداره میزان های کار در تهیه و تدوین آیین نامه های حفاظتی بوده است.

2 - آشنایی با اداره کل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت و نحوه تشکیل و فعالیت آن سابقه و تشکیلات

در سال 1346 در حوزه معاونت فنی وزارت بهداشت وقت، اداره بهداشت محیط کار در تشکیلات اداره 1348 و 1349 ، اداره طب صنعتی در اداره کل ، کلّ بهداشت محیط پیش بینی شد و سپس در سال های1347،1351 و 1352 ، خدمات بهداشتی حوزه معاونت فنی وزارت بهداری وقت تاسیس گردید . سپس در سال های 1350 تا اوایل 1353 ، اداره بهداشت محیط کار به بهداشت محیط کار و هوا تغییر نام داد و اداره طب صنعتی همچنان به وظایف خود ادامه می داد . در اواخر دهه1350در حوزه معاونت امور بهداشتی و جمعیت و تنظیم خانواده وزارت بهداری وقت اداره بهداشت حرفه ای در دفتر خدمات بهداشتی ویژه که بعداً به اداره کل خدمات بهداشتی ویژه تغییر نام داد تشکیل گردید.

تا قبل از سال 1362وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت وقت مشترک بر نیروی کار و محیط کار نظارت و مراقبت داشتند . به منظور جلوگیری از دوباره کاری و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات برای حفظ و بالا بردن سلامت شاغلین طی مصوبه مورخ 3/10/62 در هیئت دولت . مسائل بهداشتی محیط کار و کارگر، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناخته شد و جهت انجام این وظیفه خطیر، اداره کل بهداشت حرفه ای تشکیل و مسئولیت حفظ و ارتقاء سلامت نیروهای شاغل کشور در مشاغل گوناگون جامعه را عهده دار گردید و با توجه به تصویب قانون جدید کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 ، به حکم ماده 85 قانون کار، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و درمان کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی مسئول ایمنی کارگران گردید.

تاریخچه بهداشت حرفه ای در آران و بیدگل

واحد بهداشت حرفه ای شهرستان آران و بیدگل در شهریور ماه 1376 با تفکیک شهرستان از کاشان و راه اندازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان افتتاح گردید . بهداشت حرفه ای آران و بیدگل قبل از راه اندازی شبکه بهداشت و درمان و تفکیک شهرستان از کاشان توسط بازرسان کاشان آقای مهندس اعتمادی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای کاشان و بصورت 3 روز در هفته توسط آْقای مهندس ذیلایی کارشناس بهداشت حرفه ای بصورت منطقه ای تحت پوشش قرار می گرفته است.
از آنجا که این شهرستان یکی از قطب های صنعتی استان اصفهان بخصوص درزمینه صنعت نساجی می باشد ضرورت توحه به وضعیت بهداشتی کارگران و صنایع باعث گردید تا از همان ابتدا این واحد با استقرار نیروی متخصص شروع به کار نماید در طول سالیان متمادی از آغاز شروع به کار واحد فعالیت های زیادی در زمینه برنامه ها و طرح های بهداشت حرفه ای انجام شده که شرح آن وشاخص های مربوطه در برنامه تفصیلی هر ساله آمده است .

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر