2:18:43 PM 1398 / 12 / 05
 

عملکرد واحد در زمینه بیماری آنفلوآنزا:

-آموزش و اطلاع رسانی:

برگزاری گارگاه آموزشی در 2 روز جهت مراقبین سلامت،پرسنل ستادی شبکه و پرستاران

برگزاری جلسه آموزشی جهت معلمین و رابطین بهداشتی مدارس
توزیع 3000 تراکت در مراکز و پایگاهای سلامت و همایشهای پیاده روی

نصب 4 بنر در سطح سهرستان

ارسال دستورالعملها و اطلاعات در خصوص نظام مراقبت آنفلوانزا به کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

انجام 4 مکاتبه با کلیه مراکز و پایگاه ها جهت آمادگی در برابر آنفلوانزا

مکاتبه با کلیه مطبهای خصوصی در سطح شهرستان جهت آمادگی در برابر آنفلوانزا

مکاتبه با دانشگاه پیام نور،حوزه های علمیه و پادگان شهید کبریایی شهرستان 

برگزاری 100جلسه آموزشی در مراکز و پایگاهای سلامت

تهیه متن آموزشی در خصوص راههای پیشگیری و انتقال آنفلوانزا و اطلاع رسانی از طریق سایتها و کانالهای خبری شهرستان

-نظام مراقبت:

اختصاص شماره تلفن 54725906 برای دریافت گزارشها از بخش دولتی و خصوصی

تشکیل تیم واکنش سریع در سطح مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و مراقبت و پیگیری بیماران در منزل

واکسیناسیون 410 نفر از پرسنل بهداشتی و درمانی و بیماران خاص و ارگانهای در معرض خطر

ثبت آمار پایگاه دیده ور در سامانه iiss

پیگیری موارد مشکوک به آنفلوانزا و پیگیری اطرافیان آنها

ارسال محیط UTM به بیمارستان و پایگاه دیده ور جهت انجام نمونه گیری

جمع آوری نمونه های گرفته شده از بیمارستان سیدالشهدا و پایگاه دیده ور و ارسال به معاونت بهداشتی

ارسال داروی تامیفلو به بیمارستان سیدالشهدا


تشکیل کمیته آنفلوانزا در سطح شهرستان
تشکیل جلسه هماهنگی درون بخشی

تشکیل 3 جلسه هماهنگی درون واحدی

برگزاری مانور آنفلونزا در سطح شهرستان

بازدید از اتاق ایزوله بیمارستان سیدالشهدا و ارسال فیدبک مربوطه

گزارش گیری روزانه موارد شبه آنفلوانزا از مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و بیمارستان و اورژانس


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر