امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:42:02 AM 1397 / 04 / 02
 

عملکرد واحد در زمینه بیماری آنفلوآنزا:

در سال 95 تعداد 130 مورد مظنون به آنفلوآنزا گزارش گردید و تعداد 82 نمونه تهیه و ارسال شد و تعداد 2 مورد مثبت گزارش گردید. با توجه به اینکه مرکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد به عنوان پایگاه دیده ور انتخاب شده گزارش موارد ویزیت بصورت هفتگی دریافت و در پورتال مربوطه ثبت می گردید .

سایر فعالیتها :

تزریق 419 دز واکسن به پرسنل و بیماران دیالیزی و کودکان استثنایی وغیره
تشکیل 64 جلسه آموزشی به تعداد 2526 نفر از پرسنل وعموم جهت توجیه و آمادگی لازم در مواجهه با بیماری
ثبت اطلاعات مربوط به پایگاه دیده وری درسایت پرتال
مکاتبه با واحدها درخصوص گزارشات تلفات غیرعادی به مرکز بهداشت شهرستان و هماهنگی با دامپزشکی
ارسال تراکت اطلاع رسانی به کلیه واحدها
توزیع 3200 برگ پمفلت آنفلوآنزا در بین مردم
مکاتبه با واحدهای بهداشتی درمانی درخصوص گرارش موارد مظنون و انجام اقدامات کنترلی جهت آنها و تحت نظر قراردادن آنها

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر