7:27:51 PM 1398 / 09 / 14
 

 

گزارش عملکرد در زمینه بیماریهای منتقله از آب و غذا در سال 97
 

1- تکمیل چک لیست بیماریهای منتقله از آب و غذا در تمامی مراکز ، پایگاه ها و خانه های بهداشت در اردیبهشت ماه
2- تماس با کلیه روسای کاروان های قم جمکران جهت حساس سازی و تحویل پمفلت و تراکت و ...
3- جلسه هماهنگی با مراقبین سلامت مرد مراکز جهت نمونه گیری گزارش و ...
4- گزارش موارد اسهالی به معاونت بهداشتی کاشان شنبه هر هفته
5- مکاتبه با کلیه مطب های شهر و روستاهای تحت پوشش و ارسال تراکت و پمفلت
6- مکاتبه با بیمارستان ها و مراکز درمانی و حساس سازی و ارسال پمفلت
7- برگزاری جلسه هماهنگی داخلی باحضور معاون بهداشتی،مدیر اورژانس امام ،بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، غذا و دارو ،نماینده بیمارستان هاو درمان
8- برگزاری کمیته التور شهرستان با حضور مسئولین شهرستان
9- برگزاری کمیته التور ابوزیدآباد با حضور مسئولین ابوزیدآباد
10- برگزاری جلسه آموزشی خادمین در ابوزیدآباد
11- مکاتبه با کلیه مراکز و پایگاه های جامع سلامت جهت انجام اقداماتی نظیر آموزش و اطلاع رسانی و نمونه گیری و گزارش دهی موارد اسهالی و مشکوک به وبا بخصوص در ایام شعبانیه و رمضان
12- طراحی و تحویل فرم ثبت موارد اسهالی و نحوه نمونه گیری التور و ارسال آن به اورژانس امام همراه با محیط نمونه گیری التور
13- توجیه پزشکان بصورت روزانه و پیگیری جهت ثبت و ارجاع موارد اسهالی مشکوک
14- پیگیری موارد ناگ ولی عصر ، نوش آباد ، ابوزیدآباد
15- پیگیری موارد طغیان ابوزید آباد و ولی عصر
16- گزارش موارد ناگ و طغیان به معاونت بهداشتی
17- انجام اقدامات پیشگیرانه التور در مرنجاب(مهرماه 97)
18- جلسه با مسئولین موکب های کربلا
19- ارسال آمار نمونه گیری نسبت به حد انتظار مراکز (7 ماهه ) و درخواست توضیح کتبی مراکز با نمونه گیری زیر 90 درصد
20- نامه به تمام مطب ها جهت ادامه برنامه ارجاع موارد اسهالی به مراکز جامع خدمات سلامت در فصل زمستان
21- مکاتبه با آموزش و پرورش به منظور پیش بینی تمهیدات بهداشتی اردوهای دانش آموزی

 

 موارد نمونه گیری التور شهرستان آران و بیدگل
 فراوانی التور و ناگ برحسب سال آران و بیدگل

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر