8:30:08 AM 1398 / 03 / 04
 

عملکرد در زمینه  بیماریهای منتقله ازآب وغذا
 

عمده راههای انتقال بیماریهای مذکور از جمله وبا و اسهال خونی و ... می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- استفاده مردم از منابع آب آشامیدنی غیر مطمئن (چشمه، قنات، آب انبار)2- مصرف سبزی و میوه خام نشسته از جمله عللی که در مصرف آب آشامیدنی غیر مطمئن می توان ذکر کرد:

کمبود آگاهی مردم: با وجودی که یکی از اولویتهای برنامه کنترلی آموزش می باشد لذا نیاز است که درسطح منطقه ای آموزشهای فراگیر برنامه ریزی شود.

بالا بودن میزان سختی آب: تامین آب آشامیدنی مناسب جهت مردم.

3- عدم شستشوی صحیح سبزی ومیوه: ضمن آموزش فراگیر باید نسبت به عرضه سبزی همراه با توزیع ماده ضدعفونی کننده درصورت امکان برنامه ریزی گردد.
 

فعالیت ها: اطلاع رسانی با توزیع 8000 پمفلت جهت عموم – آموزش و اطلاع رسانی به تعداد667 نفر از رابطین بهداشت و عموم مردم – تشکیل تیم عملیاتی – پیگیری موارد طغیان
تشکیل کمیته التور 2 مورد

 جدول موارد نمونه برداری التور بر اساس نتیجه آزمایش و ماههای سال 95

ردیف

ماه

تعداد نمونه

نتیجه آزمایش نمونه ها

ناگ

اینابا

اوگاوا

منفی

1

فروردین

16

0

0

0

16

2

اردیبهشت

24

0

0

0

24

3

خرداد

32

0

0

0

32

4

تیر

40

1

0

0

40

5

مرداد

27

0

0

0

27

6

شهریور

15

1

0

0

14

7

مهر

28

0

0

0

28

8

آبان

18

0

0

0

18

9

آذر

6

0

0

0

6

10

دی

6

0

0

0

6

11

بهمن

10

0

0

0

10

12

اسفند

11

0

0

0

11

جمع

307

12

 0

0

295

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر