سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

7:42:13 PM 1399 / 12 / 09
 

 

 

جدول اطلاعات وضعیت مصرف شیر مصنوعی کودکان زیر یکسال شهرستان در پایان سال 98

ردیف

منطقه

تعداد کودکان زیر یکسال

زمان شروع شیر مصنوعی

تعداد کل کودکان شیرخشک خوار

درصد شیرخشک

زیر 4 ماه

4 تا 6 ماه

6 تا 12 ماه

کامل

کمکی

کامل

کمکی

کامل

کمکی

1

شهر

1885

33

72

1

6

2

0

114

8.9

2

روستا

260

5

25

1

2

2

1

36

12.4

3

کل شهرستان

2145

38

97

2

8

4

1

153

9.3

 
 

 

                                                                                                                            صفحه قبل   

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر