سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

6:53:48 PM 1399 / 12 / 09
 

 

فعالیت‌های انجام شده در برنامه مانا در طی سال 1398:

1-جمع بندی آمار مانا به صورت سه ماهه و ورود اطلاعات به کامپیوتر و ارسال برای معاونت بهداشتی دانشگاه
2-آموزش نیروهای بدو خدمت در خصوص مانا ( به تعداد 6 نفر)
3-بازدید و نظارت بر اجرای برنامه مانا بر اساس برنامه تدوین شده ( 32 بازدید ) 
4-برآورد داروهای مانا به صورت سه ماهه و تهیه درخواست دارویی و پیگیری تحویل آن از انبار دارویی دانشگاه
5-برآورد و توزیع داروهای مانا به صورت دو ماهه برای خانه های بهداشت
6-آموزش پزشکان و مراقبین سلامت مراکز شهرستان در زمینه برنامه عملیاتی و چک لیست پایش واحد خانواده
7-نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی مانا مراکز خدمات جامع سلامت
8-بررسی عملکرد پرسنل در ارتباط با سامانه سیب و پاسخگویی به سوالات آن ها در ارتباط با سامانه سیب


 

                                                                                                           صفحه قبل   

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر