8:27:24 AM 1398 / 03 / 04
 

عملکرد برنامه خدمات باروری سالم در سال 1396

1. تهیه شاخص های واحد سلامت خانواده و اهداف کلی برنامه عملیاتی واحد
2. تهیه برنامه عملیاتی سال 97 و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
3. تهیه و عقد قرارداد یک ساله با زایشگاه شهیدرجایی شهرستان جهت انجام TL رایگان برای موارد تصویب شده در کمیته های نظارت بر اعمال جراحی
4. جمع‌آوری آمارها ،‌تهیه شاخص‌ها و اطلاعات باروری زیج حیاتی و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
5. تهیه عملکرد آموزشی برنامه سلامت باروری به صورت فصلی و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
6. شرکت در 10 کمیته نظارت بر اعمال جراحی روشهای دائمی پیشگیری از بارداری در معاونت بهداشتی دانشگاه در تاریخ های 29/1/96 ، 9/3/96 ، 13/4/96 ، 31/5/96 ، 29/6/96 ، 25/7/96 ، 16/8/96،17/10/96، 10/11/96 و 26/12/96 و بررسی 58 پرونده تحت پوشش شهرستان
7. تهیه نامه ارجاع موارد تایید شده در کمیته های نظارت بر اعمال جراحی روشهای دائمی پیشگیری از بارداری و ارسال به مرکز ارجاع دهنده و ارسال بازخورد برای موارد تایید نشده
8. برآورد مکمل های دارویی مورد نیاز واحد سلامت خانواده به صورت فصلی و به تفکیک مراکز تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و طرح تحول نظام سلامت و ارسال برای واحد گسترش شبکه
9. برآورد، پیگیری و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری به صورت 2 ماه یکبار به مراکز و خانه های بهداشت
10. ارسال متون آموزشی به مراکز و پایگاه های جامع سلامت و خانه های بهداشت برای آموزش گروه های هدف

  • تک فرزندی
  • سقط ، عوارض و پیامدها
  • توزیع جزوات آموزشی ازدواج شاد و پایدار و تحویل آنها به گروه های هدف هر موضوع
     

11. ارسال کتابچه های آموزشی تک فرزندی، آندومتریوز و ناباروری، سن و ناباروری، شیوه زندگی و ناباروری، تخمدان پلی کیستیک و ناباروری به مراکز و خانه های بهداشت برای آموزش و توزیع بین گروه های هدف
12. شرکت در جلسه آموزشی نرم افزار سیب و ورود اطلاعات پرونده های خانوار به نرم افزار مربوطه و بررسی و ثبت اشکالات و تحویل به واحد گسترش شبکه
13. بازدید از انبار دارویی شهرستان در تاریخ 2/9/96
14. بررسی نرم افزارسیب در زمینه برنامه سلامت باروری و جمع آوری اشکالات آن
15. برگزاری گروه کاری جمعیت فرمانداری و آموزش باروری و فرزندآوری سالم و پیامدها و مشکلات تک فرزندی ، توزیع کتابچه های باروری سالم در تاریخ 96/3/3 در فرمانداری با حضور نمایندگان کمیسیون امور بانوان شهرستان
16. برگزاری کلاس آموزشی مشکلات و پیامدهای روانی تک فرزندی برای نمایندگان کمیسیون امور بانوان شهرستان در تاریخ 96/3/3 در فرمانداری
17. تصویب اجرای طرح فرزندآوری سالم در کارگروه سلامت شهرستان با اهداف آموزش مربیان سازمان های دولتی و غیردولتی، جوانان متاهل و والدین دارای فرزند بالای 18 سال جهت فرهنگ سازی فرزندآوری سالم در جوانان
18. ثبت اطلاعات افراد توبکتومی شده در زایشگاه شهیدرجایی (30 مورد) بر اساس مصوبات کمیته TL در پورتال وزارتخانه
19. نظارت بر اجرای برنامه باروری سالم بر اساس برنامه تدوین شده و ارسال فیدبک(46 بازدید و تکمیل چک لیست)
20. آموزش 20 نفر نیروهای جدیدالورود (پزشک ،کاردان و کارشناس بهداشت خانواده و دانشجویان مامایی) درزمینه برنامه باروری سالم
21. تهیه برنامه عملیاتی سال 97 و شاخص های سال 96 و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
22. تحویل وسایل درخواستی آیودی گذاری به مراکز خدمات جامع سلامت
23. پایش 3 نفر از ماماهای آیودی گذار
24. دریافت و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری ارسالی از کمیساریا جهت اتباع بیگانه از انبار معاونت بهداشتی و نظارت بر توزیع در مراکز

برنامه آموزش های هنگام ازدواج

این شهرستان دارای یک مرکز مشاوره هنگام ازدواج است که در پایگاه سلامت فاطمیه مستقر است و کلاس های آموزشی روز های دوشنبه هر هفته با تدریس 1 نفر کارشناس مامایی برای خانم ها و یک نفر پزشک برای آقایان بر اساس کتاب روابط عاطفی و زناشویی برگزار می گردد.

عملکرد برنامه آموزش های هنگام ازدواج
1. برگزاری کلاس‌های آموزشی هنگام ازدواج جهت مزدوجین به صورت هفتگی به تعداد 80 جلسه برای 429 زوج به صورت 40 کلاس برای آقایان و 40 کلاس برای خانم ها
2- پایش کلاس آموزشی حین ازدواج آقایان و خانم ها در تاریخ 21/1/96 و 21/12/96
3- نصب پوستر های ازدواج شاد و پایدار در کلاس آموزشی هنگام ازدواج
4- هماهنگی با واحد سلامت خانواده در خصوص برگزاری جلسه هماهنگی برای ارتقای آموزش های هنگام ازدواج با سازمان بهزیستی و تبلیغات اسلامی
5- مکاتبه و دعوت از سازمان های بهزیستی و تبلیغات اسلامی برای شرکت درجلسه هماهنگی برای ارتقای آموزش های هنگام ازدواج در تاریخ 1/6/96
6- مکاتبه و دعوت از کارشناسان واحدهای آموزش سلامت، سلامت نوجوانان و جوانان و سلامت روان برای شرکت در جلسه هماهنگی برای ارتقای آموزش های هنگام ازدواج
7- پیگیری، خرید و توزیع کتاب روابط عاطفی و زناشویی جهت مطالعه زوجین شرکت کننده درکلاس‌های آموزشی هنگام ازدواج
8- توزیع کتاب پیام نیکبختی،DVD ساقدوش و کارت آموزش مجازی پس از ازدواج در بین زوجین مراجعه کننده به کلاس های آموزشی هنگام ازدواج که اعلام تمایل به تداوم آموزش های پس از ازدواج را کرده اند.
9- معرفی زوجین به مراکز وپایگاه های سلامت جهت تشکیل پرونده الکترونیک و ارائه خدمات مشاوره باروری سالم
10- نظارت بر کلاس های آموزشی هنگام ازدواج
11- پیگیری فیدبک بازدید و پایش کلاس های آموزشی هنگام ازدواج جهت رفع نواقص
12- ارسال آمار زوجین و توزیع رسانه های آموزشی به معاونت بهداشتی دانشگاه


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر