10:23:19 PM 1398 / 12 / 04
 


عملکرد برنامه خدمات باروری سالم در سال 1397

 1. تهیه شاخص های واحد سلامت خانواده و اهداف کلی برنامه عملیاتی واحد
 2. تهیه برنامه عملیاتی سال 97 و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
 3. تهیه و عقد قرارداد یک ساله با زایشگاه شهیدرجایی شهرستان جهت انجام TLرایگان برای موارد تصویب شده در کمیته های نظارت بر اعمال جراحی
 4. پیگیری، دریافت و پرداخت گلوبال هزینه های انجام TLدر سال های 95 و 96 و نیمه اول سال 97 به زایشگاه شهید رجایی
 5. جمع‌آوری آمارها ،‌تهیه شاخص‌ها و اطلاعات باروری از سامانه سیب و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
 6. تهیه عملکرد آموزشی برنامه سلامت باروری به صورت فصلی و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
 7. شرکت در 11 کمیته نظارت بر اعمال جراحی روشهای دائمی پیشگیری از بارداری در معاونت بهداشتی دانشگاه در تاریخ های 2/2/97 ، 26/2/97 ، 22/3/97 ،30/5/97 ، 3/7/97 ، 24/7/97 ، 29/8/97،27/9/97، 25/10/97، 30/11/97 و 21/12/97 و بررسی 62 پرونده تحت پوشش شهرستان
 8. تهیه نامه ارجاع موارد تایید شده در کمیته های نظارت بر اعمال جراحی روشهای دائمی پیشگیری از بارداری و ارسال به مرکز ارجاع دهنده و ارسال بازخورد برای موارد تایید نشده
 9. برآورد مکمل های دارویی مورد نیاز واحد سلامت خانواده به صورت فصلی و به تفکیک مراکز تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و طرح تحول نظام سلامت و ارسال برای واحد گسترش شبکه
 10. برآورد، پیگیری و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری به صورت 2 ماه یکبار به مراکز و خانه های بهداشت
 11. ارسال کتابچه های آموزشی تک فرزندی، آندومتریوز و ناباروری، سن و ناباروری، شیوه زندگی و ناباروری، تخمدان پلی کیستیک و ناباروری به مراکز و خانه های بهداشت برای آموزش و توزیع بین گروه های هدف
 12. شرکت در جلسه آموزشی نرم افزار سیب و ورود اطلاعات پرونده های خانوار به نرم افزار مربوطه و بررسی و ثبت اشکالات و تحویل به واحد گسترش شبکه
 13. بازدید از انبار دارویی شهرستان در تاریخ 30/10/97
 14. بررسی نرم افزارسیب در زمینه برنامه سلامت باروری و جمع آوری اشکالات آن
 15. ثبت اطلاعات افراد توبکتومی شده در زایشگاه شهید رجایی (25 مورد) بر اساس مصوبات کمیته TLدر پورتال وزارتخانه
 16. نظارت بر اجرای برنامه باروری سالم بر اساس برنامه تدوین شده و ارسال فیدبک(32 تا آخر بهمن بازدید و تکمیل چک لیست)
 17. آموزش 20 نفر نیروهای جدیدالورود (پزشک ،کاردان و کارشناس بهداشت خانواده و دانشجویان مامایی) درزمینه برنامه باروری سالم
 18. تهیه شاخص های سال 97 و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
 19. درخواست، خرید و تحویل وسایل درخواستی آیودی گذاری به مراکز خدمات جامع سلامت 
 20. آموزش و پایش 1  نفر از ماماهای آیودی گذار جدید
 21. دریافت و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری ارسالی از کمیساریا جهت اتباع بیگانه از انبار معاونت بهداشتی و نظارت بر توزیع در مراکز
 22. تهیه نمرات نیروهای شرکتی و پزشک خانواده و رسمی
 23. ارسال مستندات پایش برنامه عملیاتی باروری سالم  به صورت ماهانه به معاونت بهداشتی دانشگاه.
 24.  ارسال اسامی زنان تازه ازدواج کرده در به صورت ماهانه به مراکز برای پیگیری و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت.
 25. تهیه فرم درخواست دارویی جدید و ارسال به مراکز و خانه های بهداشت.
 26.  ارسال پوستر فرزندآوری مسئولانه،آگاهانه و آزادانه با نامه به کلیه ی مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت
 27. پیگیری و درخواست خرید تجهیزات IUDگذاری.
 28. پیگیری ، دریافت و پرداخت حق الزحمه IUDگذاری سال های 95 و 96
 29.  هماهنگی جهت شرکت یک نفر ماما و یک نفر پزشک برای کلاس های آموزشی هنگام ازدواج در قم
 30. تهیه سؤالات سامانه سیب از برنامه های واحد بهداشت خانواده.
 31. برگزاری جلسه ی آموزشی روابط زناشویی سالم در راستای هدف تحکیم بنیان خانواده در تاریخ 29/7/97 در محل سالن شهید استادی شبکه بهداشت برای زنان کارمند ادارات
 32. تهیه اسلایدهای آموزشی سامانه سیب واحد خانواده
 33. گواهی لیست انجام TL بیمارستان شهید رجایی به امور مالی جهت پرداخت
 34.  مکاتبه با مراکز و خانه های بهداشت در خصوص اشتباهات در ثبت کنتراسپتیوها و مکمل ها
 35. درخواست تقدیر از انباردار دارویی شبکه

عملکرد برنامه آموزش های هنگام ازدواج

 1.  برگزاری کلاس‌های آموزشی هنگام ازدواج جهت مزدوجین به صورت هفتگی به تعداد 44 جلسه2 ساعته سلامت جنسی (22 جلسه آقایان و 22 جلسه خانمها) تا پایان مهرماه برای 237 زوج
 2.  شروع برگزاری کلاس‌های آموزشی هنگام ازدواج جهت مزدوجین به صورت هفتگی از آبان ماه به تعداد 17 جلسه 6 ساعته برای 136 زوج
 3.    توزیع کتاب پیام نیکبختی،DVD ساقدوش و کارت آموزش مجازی پس از ازدواج در بین زوجین مراجعه کننده به کلاس های آموزشی هنگام ازدواج که اعلام تمایل به تداوم آموزش های پس از ازدواج را کرده اند.
 4.   معرفی زوجین به مراکز وپایگاه های سلامت جهت تشکیل پرونده الکترونیک و ارائه خدمات مشاوره باروری سالم
 5.  نظارت بر کلاس های آموزشی هنگام ازدواج
 6.  ارسال آمار زوجین و توزیع رسانه های آموزشی به معاونت بهداشتی دانشگاه
 7.  توجیه مسئول جدید واحد مزدوجین مرکز فاطمیه جهت کلاس های آموزشی حین ازدواج
 8.  تقدیر از مدرسین و مسئول کلاس های آموزشی حین ازدواج


اقدامات انجام شده جهت آغاز عملیات اجرایی افزایش ساعات آموزشی کلاس های هنگام ازدواج

 1.  شرکت در جلسه هماهنگی مدرسین کلاس های آموزشی هنگام ازدواج در محل معاونت بهداشتی دانشگاه
 2.  اطلاع رسانی و هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک شهرستان جهت اطلاع رسانی به دفاتر ثبت ازدواج
 3.   مکاتبه و اطلاع رسانی افزایش ساعات کلاس های آموزشی هنگام ازدواج به فرمانداری، ادارات مرتبط، دانشگاه ها، شوراهای شهر و ائمه جمعه شهر های شهرستان
 4.  مکاتبه و اطلاع رسانی به کلیه واحدهای تابعه شبکه در خصوص آغاز عملیات اجرایی افزایش ساعت کلاس های آموزشی هنگام ازدواج
 5.  دریافت اسامی مدرسین کلاس ازدواج از معاونت بهداشتی دانشگاه و انجام هماهنگیهای لازم
 6.   هماهنگی با مدرسین جدید کلاس های آموزشی هنگام ازدواج جهت شروع افزایش ساعات آموزشی کلاس های هنگام ازدواج
 7.   اطلاع رسانی اجرای برنامه در جلسه کارگروه تحکیم بنیان خانواده فرمانداری و تصویب آغاز عملیات اجرایی افزایش ساعات آموزش کلاس ازدواج
 8.  پیگیری برای تامین اعتبار پذیرایی کلاس ازدواج
 9.  اطلاع رسانی در جلسه آموزشی تحکیم بنیان خانواده ویژه ی کارمندان ادارات شهرستان
 10.  تهیه لیست حضور و غیاب مدرسین
 11.   تهیه لیست حضو ر و غیاب زوجین به تفکیک ساعات آموزشی
 12.  آغاز عملیات اجرایی افزایش 6 ساعته کلاس های آموزشی هنگام ازدواج از ابتدای آبان ماه
 13.  ارسال گزارش آغاز عملیات اجرایی افزایش ساعت آموزش های هنگام ازدواج به فرمانداری شهرستان
 14.  ارسال گزارش آغاز عملیات اجرایی افزایش ساعت آموزش های هنگام ازدواج به معاونت بهداشتی دانشگاه
 15.  هماهنگی و پیگیری تلفنی با سازمان های بهزیستی و تبلیغات اسلامی برای حق الزحمه مدرسین کلاس ازدواج
 16.  ارسال گزارش کارکرد مدرسین روانشناسی کلاس مشاوره ازدواج شهرستان به سازمان بهزیستی جهت پرداخت حق الزحمه
 17.  ارائه گزارش اجرای افزایش ساعت آموزش های هنگام ازدواج و اقدامات انجام شده در خصوص برش استانی طرح ملی کنترل و کاهش طلاق در جلسه کمیته تخصصی کنترل و کاهش طلاق فرمانداری شهرستان
 18.  مکاتبه با فرمانداری و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برش استانی طرح ملی کنترل و کاهش طلاق به صورت ماهانه
 19.  ارسال گواهی انجام TL سال های 95 و 96 و 6 ماهه 97 به امور مالی جهت پرداخت به بیمارستان شهید رجایی
 20.  مکاتبه با فرمانداری شهرستان و ارسال اقدامات انجام شده در سال 97 در خصوص طرح ملی کنترل و کاهش طلاق
 21.  مکاتبه با فرمانداری شهرستان و ارسال گزارش چک لیست روزانه کلاس های آموزشی هنگام ازدواج به صورت هفتگی
   

    

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر