10:21:03 AM 1398 / 07 / 22
 
   
 

تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 

--1398 / 07 / 21  -13:0 تعداد مشاهدات :3

پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت سردار شهید ساکنی از مرکز نگهداری از سالمندان برکت بازدید کردند.

--1398 / 07 / 21  -12:32 تعداد مشاهدات :6

همایش روز جهانی کودک در کانون شهید عربیان شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1398 / 07 / 20  -11:54 تعداد مشاهدات :38

همایش " ازدواج سالم " با حضور 200 نفر از سربازان وظیفه و پرسنل پادگان شهید کبریایی شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

--1398 / 07 / 20  -11:52 تعداد مشاهدات :35

همایش روز جهانی و هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری کودکان شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1398 / 07 / 20  -11:50 تعداد مشاهدات :35

از مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان برکت آران و بیدگل بازدید به عمل آمد.

--1398 / 07 / 14  -16:35 تعداد مشاهدات :60

کلاس های آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم و خودمراقبتی برای سالمندان تحت پوشش مرکز روستایی کریمشاهی برگزار شد.

--1398 / 07 / 09  -14:42 تعداد مشاهدات :65

روز جهانی قلب یک بسیج جهانی است که طی آن افراد، خانواده ها، جوامع و حکومت ها در سراسر دنیا در فعالیت هایی برای پذیرش مسئولیت سلامتی قلب خود و دیگران شرکت می کنند

--1398 / 07 / 07  -13:28 تعداد مشاهدات :63

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری سالک در مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم کریمشاهی حسین آباد کویر برگزار شد.

--1398 / 06 / 16  -13:23 تعداد مشاهدات :102

 

--1398 / 07 / 21  -13:0 تعداد مشاهدات :3

پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت سردار شهید ساکنی از مرکز نگهداری از سالمندان برکت بازدید کردند.

--1398 / 07 / 21  -12:32 تعداد مشاهدات :6

همایش روز جهانی کودک در کانون شهید عربیان شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1398 / 07 / 20  -11:54 تعداد مشاهدات :38

همایش " ازدواج سالم " با حضور 200 نفر از سربازان وظیفه و پرسنل پادگان شهید کبریایی شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

--1398 / 07 / 20  -11:52 تعداد مشاهدات :35

همایش روز جهانی و هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری کودکان شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1398 / 07 / 20  -11:50 تعداد مشاهدات :35

از مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان برکت آران و بیدگل بازدید به عمل آمد.

--1398 / 07 / 14  -16:35 تعداد مشاهدات :60

کلاس های آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم و خودمراقبتی برای سالمندان تحت پوشش مرکز روستایی کریمشاهی برگزار شد.

--1398 / 07 / 09  -14:42 تعداد مشاهدات :65

روز جهانی قلب یک بسیج جهانی است که طی آن افراد، خانواده ها، جوامع و حکومت ها در سراسر دنیا در فعالیت هایی برای پذیرش مسئولیت سلامتی قلب خود و دیگران شرکت می کنند

--1398 / 07 / 07  -13:28 تعداد مشاهدات :63

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری سالک در مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم کریمشاهی حسین آباد کویر برگزار شد.

--1398 / 06 / 16  -13:23 تعداد مشاهدات :102