11:12:42 PM 1398 / 12 / 04
 
   
 

هفته سلامت مردان

هر خانه یک پایگاه سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
هفته ملی سلامت مردان از اول تا هفتم اسفندماه هرسال با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی برگزار می شود.

--1398 / 11 / 29  -11:50 تعداد مشاهدات :12

در راستای توانمندسازی فرهنگیان در خصوص خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان، دوره آموزشی با همکاری مرکز بهداشت و اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

--1398 / 11 / 23  -13:27 تعداد مشاهدات :30

همایش تغذیه و تحرک فیزیکی ویژه نوجوانان و جوانان با همکاری مرکز بهداشت و موسسه خیریه امیرالمومنین در سالن شهید استادی شبکه برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -13:9 تعداد مشاهدات :36

دکتر فاطمه شیروانی زاده گفت: این بیماری دستگاه تنفسی را درگیر می کند. همچنین علائم بالینی در این بیماری آب ریزش از بینی، سرفه، گلو درد، تب خفیف و احساس بیماری در فرد است.

--1398 / 11 / 20  -13:3 تعداد مشاهدات :36

همایش آموزشی "پیشگیری از رفتارهای پرخطر" ویژه پرسنل پادگان شهید کبریایی برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -12:48 تعداد مشاهدات :32

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 21  -9:18 تعداد مشاهدات :69

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:36 تعداد مشاهدات :61

در راستای توانمندسازی بیماران دیابتی در زمینه خودمراقبتی در بیماری دیابت، همایشی با حضور بیش از 100 نفر از بیماران دیابتی شهر سفیدشهر برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:33 تعداد مشاهدات :51

مانور خروج اضطراری و اطفاء حریق در سالن آموزش اداره جهاد کشاورزی شهر ابوزیدآباد برگزار شد.

--1398 / 10 / 01  -9:1 تعداد مشاهدات :75

 
هفته ملی سلامت مردان از اول تا هفتم اسفندماه هرسال با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی برگزار می شود.

--1398 / 11 / 29  -11:50 تعداد مشاهدات :12

در راستای توانمندسازی فرهنگیان در خصوص خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان، دوره آموزشی با همکاری مرکز بهداشت و اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

--1398 / 11 / 23  -13:27 تعداد مشاهدات :30

همایش تغذیه و تحرک فیزیکی ویژه نوجوانان و جوانان با همکاری مرکز بهداشت و موسسه خیریه امیرالمومنین در سالن شهید استادی شبکه برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -13:9 تعداد مشاهدات :36

دکتر فاطمه شیروانی زاده گفت: این بیماری دستگاه تنفسی را درگیر می کند. همچنین علائم بالینی در این بیماری آب ریزش از بینی، سرفه، گلو درد، تب خفیف و احساس بیماری در فرد است.

--1398 / 11 / 20  -13:3 تعداد مشاهدات :36

همایش آموزشی "پیشگیری از رفتارهای پرخطر" ویژه پرسنل پادگان شهید کبریایی برگزار شد.

--1398 / 11 / 20  -12:48 تعداد مشاهدات :32

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 21  -9:18 تعداد مشاهدات :69

این همایش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمندسازی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل این بیماری برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:36 تعداد مشاهدات :61

در راستای توانمندسازی بیماران دیابتی در زمینه خودمراقبتی در بیماری دیابت، همایشی با حضور بیش از 100 نفر از بیماران دیابتی شهر سفیدشهر برگزار شد.

--1398 / 10 / 16  -10:33 تعداد مشاهدات :51

مانور خروج اضطراری و اطفاء حریق در سالن آموزش اداره جهاد کشاورزی شهر ابوزیدآباد برگزار شد.

--1398 / 10 / 01  -9:1 تعداد مشاهدات :75