امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

6:37:12 PM 1396 / 06 / 31
 
   
 

طرح تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
یک واحد صنفی تولید سنتی آرد به علت عدم رعایت مقررات بهداشتی در شهرستان آران و بیدگل پلمپ شد.

--1396 / 06 / 29  -8:35 تعداد مشاهدات :12

اردوی تفریحی آموزشی دیابت ویژه بیماران دیابت تیپ یک شهرستان های آران و بیدگل و کاشان ، با حضور رییس انجمن دیابت ایران در قمصر برگزار شد.

--1396 / 06 / 21  -10:39 تعداد مشاهدات :28

همایش دیابت برای بیماران مبتلا به دیابت در بخش کویرات در پارک شقایق شهر ابوزید آباد برگزار گردید.

--1396 / 06 / 21  -10:37 تعداد مشاهدات :17

پرونده الکترونیک سلامت بازنشتگان خانه امید شهرستان آران و بیدگل تشکیل گردید.

--1396 / 06 / 19  -12:7 تعداد مشاهدات :21

جلسه آموزشی ارتقاء آموزش های حین ازدواج در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید.

--1396 / 06 / 19  -12:6 تعداد مشاهدات :22

به مناسبت دوازدهم شهریور ماه روز بهورز از بهورزان بخش مرکزی تجلیل شد.

--1396 / 06 / 15  -8:41 تعداد مشاهدات :25

کمیته شهرستانی زئونوز با حضور نمایندگانی از ادارات مرتبط با بیماری های مشترک انسان و دام در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

--1396 / 06 / 11  -8:35 تعداد مشاهدات :20

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری سالک ویژه سربازان وظیفه در محل سپاه پاسداران برگزار شد.

--1396 / 06 / 11  -8:32 تعداد مشاهدات :21

کلنگ پایگاه سلامت حاج حسین ناظمی با حضور فرماندار ، سرپرست شبکه و جمعی از مدیران و مسئولین ادارات شهرستان صبح امروز بر زمین زده شد.

--1396 / 06 / 08  -11:58 تعداد مشاهدات :25

 
یک واحد صنفی تولید سنتی آرد به علت عدم رعایت مقررات بهداشتی در شهرستان آران و بیدگل پلمپ شد.

--1396 / 06 / 29  -8:35 تعداد مشاهدات :12

اردوی تفریحی آموزشی دیابت ویژه بیماران دیابت تیپ یک شهرستان های آران و بیدگل و کاشان ، با حضور رییس انجمن دیابت ایران در قمصر برگزار شد.

--1396 / 06 / 21  -10:39 تعداد مشاهدات :28

همایش دیابت برای بیماران مبتلا به دیابت در بخش کویرات در پارک شقایق شهر ابوزید آباد برگزار گردید.

--1396 / 06 / 21  -10:37 تعداد مشاهدات :17

پرونده الکترونیک سلامت بازنشتگان خانه امید شهرستان آران و بیدگل تشکیل گردید.

--1396 / 06 / 19  -12:7 تعداد مشاهدات :21

جلسه آموزشی ارتقاء آموزش های حین ازدواج در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید.

--1396 / 06 / 19  -12:6 تعداد مشاهدات :22

به مناسبت دوازدهم شهریور ماه روز بهورز از بهورزان بخش مرکزی تجلیل شد.

--1396 / 06 / 15  -8:41 تعداد مشاهدات :25

کمیته شهرستانی زئونوز با حضور نمایندگانی از ادارات مرتبط با بیماری های مشترک انسان و دام در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

--1396 / 06 / 11  -8:35 تعداد مشاهدات :20

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری سالک ویژه سربازان وظیفه در محل سپاه پاسداران برگزار شد.

--1396 / 06 / 11  -8:32 تعداد مشاهدات :21

کلنگ پایگاه سلامت حاج حسین ناظمی با حضور فرماندار ، سرپرست شبکه و جمعی از مدیران و مسئولین ادارات شهرستان صبح امروز بر زمین زده شد.

--1396 / 06 / 08  -11:58 تعداد مشاهدات :25