امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

3:48:13 AM 1395 / 10 / 30
 
   
 

طرح تحول

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
کارگاه آموزشی تب مالت به روش نوین آموزشی SHEP ویژه پرسنل مراکز و پایگاه های سلامت جامعه در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار شد.

--1395 / 10 / 27  -12:58 تعداد مشاهدات :11

کارگاه آموزشی شناسایی و کنترل صدا ویژه بازرسین بهداشت حرفه ای برگزار گردید.

--1395 / 10 / 02  -8:29 تعداد مشاهدات :43

همزمان با میلاد باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با شعار چشم ها به دیابت در شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1395 / 09 / 30  -8:32 تعداد مشاهدات :46

همایش دیابت با شعار غلبه بر دیابت با ورزش و تحرک بدنی مناسب در سالن اجتماعات شهید راحمی نوش آباد برگزار گردید.

--1395 / 09 / 29  -8:33 تعداد مشاهدات :37

همایش تبیین سیاست های جمعیتی مبتنی بر سلامت مادر و کودک در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1395 / 09 / 29  -8:30 تعداد مشاهدات :33

چهارمین کمیته راهبری مداخلات سلامت اجتماعی سفیدشهر با هدف ایجاد همکاری و مشارکت درون بخشی و برون بخشی در راستای ارتقاء سلامت مردم برگزار شد.

--1395 / 09 / 24  -9:22 تعداد مشاهدات :29

مسابقه دارت ویژه بانوان ادارات شهرستان آران و بیدگل در محل تربیت بدنی برگزار گردید.

--1395 / 09 / 18  -10:25 تعداد مشاهدات :56

به مناسبت روز جهانی دیابت ، همایشی به همین مناسبت با شعار (چشم به دیابت) در محل سالن اجتماعات شهید عربیان روز پنج شنبه 27 آبان ماه برگزار گردید.

--1395 / 08 / 29  -12:15 تعداد مشاهدات :76

کمیته آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد با هدف ساماندهی و هدفمند نمودن فعالیتهای ارگانهای مختلف شهرستان و پیشگیری از موازی کاری و تهیه و تنظیم متون و برنامه های آموزشی تشکیل شد.

--1395 / 08 / 29  -10:1 تعداد مشاهدات :59

 
کارگاه آموزشی تب مالت به روش نوین آموزشی SHEP ویژه پرسنل مراکز و پایگاه های سلامت جامعه در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار شد.

--1395 / 10 / 27  -12:58 تعداد مشاهدات :11

کارگاه آموزشی شناسایی و کنترل صدا ویژه بازرسین بهداشت حرفه ای برگزار گردید.

--1395 / 10 / 02  -8:29 تعداد مشاهدات :43

همزمان با میلاد باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با شعار چشم ها به دیابت در شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1395 / 09 / 30  -8:32 تعداد مشاهدات :46

همایش دیابت با شعار غلبه بر دیابت با ورزش و تحرک بدنی مناسب در سالن اجتماعات شهید راحمی نوش آباد برگزار گردید.

--1395 / 09 / 29  -8:33 تعداد مشاهدات :37

همایش تبیین سیاست های جمعیتی مبتنی بر سلامت مادر و کودک در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1395 / 09 / 29  -8:30 تعداد مشاهدات :33

چهارمین کمیته راهبری مداخلات سلامت اجتماعی سفیدشهر با هدف ایجاد همکاری و مشارکت درون بخشی و برون بخشی در راستای ارتقاء سلامت مردم برگزار شد.

--1395 / 09 / 24  -9:22 تعداد مشاهدات :29

مسابقه دارت ویژه بانوان ادارات شهرستان آران و بیدگل در محل تربیت بدنی برگزار گردید.

--1395 / 09 / 18  -10:25 تعداد مشاهدات :56

به مناسبت روز جهانی دیابت ، همایشی به همین مناسبت با شعار (چشم به دیابت) در محل سالن اجتماعات شهید عربیان روز پنج شنبه 27 آبان ماه برگزار گردید.

--1395 / 08 / 29  -12:15 تعداد مشاهدات :76

کمیته آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد با هدف ساماندهی و هدفمند نمودن فعالیتهای ارگانهای مختلف شهرستان و پیشگیری از موازی کاری و تهیه و تنظیم متون و برنامه های آموزشی تشکیل شد.

--1395 / 08 / 29  -10:1 تعداد مشاهدات :59