امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

2:19:58 AM 1395 / 06 / 05
 
   
 

طرح تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
پنجمین جلسه کار گروه سلامت و مواد غذایی شهرستان با حضور معاون فرماندار ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، رییس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان و سایر اعضاء در محل فرمانداری شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1395 / 05 / 30  -7:51 تعداد مشاهدات :12

جلسه آموزشی بهداشت روان ویژه بانوان با حضور ، کارشناس مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شهر نوش آباد برگزار گردید.

--1395 / 05 / 28  -8:51 تعداد مشاهدات :13

کلاس آموزشی تب مالت ویژه دامداران شهرستان آران و بیدگل در مرکز سلامت جامعه ولیعصر برگزار گردید.

--1395 / 05 / 25  -12:47 تعداد مشاهدات :20

همزمان با طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان ، فلوراید تراپی و معاینه دهان و دندان کودکان به همت واحد بهداشت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل انجام شد.

--1395 / 05 / 25  -12:41 تعداد مشاهدات :14

مراسم گرامیداشت هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر برای 100 نفر از مادران منطقه ابوزیدآباد برگزار گردید.

--1395 / 05 / 21  -11:5 تعداد مشاهدات :19

مسابقات دوچرخه سواری در بین جوانان و نوجوانان روستای یزدل برگزار گردید.

--1395 / 05 / 03  -13:19 تعداد مشاهدات :42

کلاس آموزشی ازدواج مناسب برای جوانان مجرد کانون خاتم الانبیا برگزار شد.

--1395 / 05 / 03  -13:17 تعداد مشاهدات :32

کلاس آموزشی با موضوع تغذیه سالم ویژه نوجوانان تحت پوشش کانون خاتم الانبیا شهر آران و بیدگل برگزار شد.

--1395 / 05 / 03  -13:15 تعداد مشاهدات :28

جلسه هماهنگی برنامه های بهداشت حرفه ای با حضور رئیس مرکز بهداشت، رئیس اداره کار، رفاه و امور اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان و کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت برگزار شد.

--1395 / 04 / 29  -7:56 تعداد مشاهدات :53

 
پنجمین جلسه کار گروه سلامت و مواد غذایی شهرستان با حضور معاون فرماندار ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، رییس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان و سایر اعضاء در محل فرمانداری شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1395 / 05 / 30  -7:51 تعداد مشاهدات :12

جلسه آموزشی بهداشت روان ویژه بانوان با حضور ، کارشناس مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شهر نوش آباد برگزار گردید.

--1395 / 05 / 28  -8:51 تعداد مشاهدات :13

کلاس آموزشی تب مالت ویژه دامداران شهرستان آران و بیدگل در مرکز سلامت جامعه ولیعصر برگزار گردید.

--1395 / 05 / 25  -12:47 تعداد مشاهدات :20

همزمان با طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان ، فلوراید تراپی و معاینه دهان و دندان کودکان به همت واحد بهداشت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل انجام شد.

--1395 / 05 / 25  -12:41 تعداد مشاهدات :14

مراسم گرامیداشت هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر برای 100 نفر از مادران منطقه ابوزیدآباد برگزار گردید.

--1395 / 05 / 21  -11:5 تعداد مشاهدات :19

مسابقات دوچرخه سواری در بین جوانان و نوجوانان روستای یزدل برگزار گردید.

--1395 / 05 / 03  -13:19 تعداد مشاهدات :42

کلاس آموزشی ازدواج مناسب برای جوانان مجرد کانون خاتم الانبیا برگزار شد.

--1395 / 05 / 03  -13:17 تعداد مشاهدات :32

کلاس آموزشی با موضوع تغذیه سالم ویژه نوجوانان تحت پوشش کانون خاتم الانبیا شهر آران و بیدگل برگزار شد.

--1395 / 05 / 03  -13:15 تعداد مشاهدات :28

جلسه هماهنگی برنامه های بهداشت حرفه ای با حضور رئیس مرکز بهداشت، رئیس اداره کار، رفاه و امور اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان و کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت برگزار شد.

--1395 / 04 / 29  -7:56 تعداد مشاهدات :53