امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:55:38 AM 1397 / 04 / 02
 
   
 

طرح تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
چهاردهمین کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و نخستین کمیته مشترک مراکز خدمات جامع سلامت در مورخ 25/2/97 برگزار گردید.

--1397 / 02 / 26  -12:21 تعداد مشاهدات :67

اولین همایش دستیابی به اهداف طرح تحول در حوزه بهداشت ویژه مدیران و کارشناسان حوزه ستادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 02 / 20  -9:34 تعداد مشاهدات :69

از ماماهای شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل تقدیر شد.

--1397 / 02 / 15  -13:50 تعداد مشاهدات :60

دومین جلسه کمیته ایمنی فنی آب با حضور اعضاء کمیته برگزار شد.

--1397 / 02 / 15  -13:48 تعداد مشاهدات :45

به مناسبت هفته سلامت (1 الی 7 اردیبهشت) جشنواره غذای سالم در مرکز سلامت جامع پامیلی برگزار گردید.

--1397 / 02 / 09  -8:17 تعداد مشاهدات :67

همایش یکروزه دیابت شهرستان آران و بیدگل با حضور یک هزار نفر از بیماران دیابتی و با مشارکت انجمن دیابت، شبکه بهداشت و درمان و شرکت نوونوردیسک تهران در سالن ۹ دی آران و بیدگل برگزار شد.

--1397 / 02 / 08  -10:26 تعداد مشاهدات :58

مرکز خیرساز خدمات جامع سلامت سردار شهید عباس ساکنی آران و بیدگل با حضور رئیس، نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین دانشگاه و شهرستان روز پنج شنبه مورخ 6/2/97 افتتاح شد.

--1397 / 02 / 08  -10:24 تعداد مشاهدات :64

نمایشگاه صنایع و هنر های دستی داوطلبین سلامت مرکز سلامت پامیلی برگزار شد.

--1397 / 02 / 03  -10:29 تعداد مشاهدات :70

همزمان با سراسر کشور برنامه ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال (ماپینگ اپ) در شهرستان آران و بیدگل آغاز شد .

--1397 / 01 / 19  -12:22 تعداد مشاهدات :86

 
چهاردهمین کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و نخستین کمیته مشترک مراکز خدمات جامع سلامت در مورخ 25/2/97 برگزار گردید.

--1397 / 02 / 26  -12:21 تعداد مشاهدات :67

اولین همایش دستیابی به اهداف طرح تحول در حوزه بهداشت ویژه مدیران و کارشناسان حوزه ستادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 02 / 20  -9:34 تعداد مشاهدات :69

از ماماهای شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل تقدیر شد.

--1397 / 02 / 15  -13:50 تعداد مشاهدات :60

دومین جلسه کمیته ایمنی فنی آب با حضور اعضاء کمیته برگزار شد.

--1397 / 02 / 15  -13:48 تعداد مشاهدات :45

به مناسبت هفته سلامت (1 الی 7 اردیبهشت) جشنواره غذای سالم در مرکز سلامت جامع پامیلی برگزار گردید.

--1397 / 02 / 09  -8:17 تعداد مشاهدات :67

همایش یکروزه دیابت شهرستان آران و بیدگل با حضور یک هزار نفر از بیماران دیابتی و با مشارکت انجمن دیابت، شبکه بهداشت و درمان و شرکت نوونوردیسک تهران در سالن ۹ دی آران و بیدگل برگزار شد.

--1397 / 02 / 08  -10:26 تعداد مشاهدات :58

مرکز خیرساز خدمات جامع سلامت سردار شهید عباس ساکنی آران و بیدگل با حضور رئیس، نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین دانشگاه و شهرستان روز پنج شنبه مورخ 6/2/97 افتتاح شد.

--1397 / 02 / 08  -10:24 تعداد مشاهدات :64

نمایشگاه صنایع و هنر های دستی داوطلبین سلامت مرکز سلامت پامیلی برگزار شد.

--1397 / 02 / 03  -10:29 تعداد مشاهدات :70

همزمان با سراسر کشور برنامه ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال (ماپینگ اپ) در شهرستان آران و بیدگل آغاز شد .

--1397 / 01 / 19  -12:22 تعداد مشاهدات :86