سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

8:57:33 AM 1400 / 08 / 02
 
   
 

4030

آموزش و اطلاع رسانی کرونا

هر خانه یک پایگاه سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


ریاست جمهوری 
اخبار
 
بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) همه ساله از 24 لغایت 30 مهر ماه در سطح کشور برگزار می گردد.

--1400 / 07 / 27  -9:10 تعداد مشاهدات :23

هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهر 1400 برگزار می‌شود و امسال شعار تعیین شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای دهم اکتبر مصادف با روز جهانی سلامت روان «سلامت روان در جهان نابرابر» است.

--1400 / 07 / 17  -14:25 تعداد مشاهدات :45

هفته ملی کودک از 16 مهر آغاز شده و تا 22 مهر با شعار «حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی» برگزار می‌شود.

--1400 / 07 / 17  -14:24 تعداد مشاهدات :33

به مناسبت چهارم مهر ماه مصادف با روز جهانی بهداشت محیط، با حضور دکتر محسن قمصری معاون بهداشتی شبکه از کارشناسان بهداشت محیط شهرستان تقدیر شد.

--1400 / 07 / 06  -10:43 تعداد مشاهدات :51

رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی شهرستان آران و بیدگل به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط پیام تبریک صادر کرد.

--1400 / 07 / 04  -9:7 تعداد مشاهدات :37

مرکز تجمیعی واکسیناسیون آران و بیدگل باحضور رئیس دانشگاه، معاون بهداشتی و مسئولین شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل امروز مورخ 24/6/1400 در سالن تربیت بدنی دانشگاه پیام نور این شهرستان افتتاح شد.

--1400 / 06 / 24  -23:53 تعداد مشاهدات :54

کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه از برگزاری هفتمین کمیته فنی ایمنی آب همراه با بازدید میدانی خبر داد.

--1400 / 06 / 24  -18:48 تعداد مشاهدات :42

جلسه شورای سلامت روستای حسین آباد با حضور کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شبکه برگزار شد.

--1400 / 06 / 24  -18:38 تعداد مشاهدات :48

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل به مناسبت روز بهورز پیام تبریکی صادر کرد.

--1400 / 06 / 11  -16:6 تعداد مشاهدات :174

محافظت از تغذیه با شیر مادر یک مسئولیت مشترک همگانی است و همگان بایستی برای حفظ و حمایت از تغذیه با شیر مادر اقدام لازم را داشته باشند.

--1400 / 05 / 12  -12:33 تعداد مشاهدات :403

با حضور مسئولین شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش شهرستان، مرکز تجمیعی واکسیناسیون فرهنگیان امروز افتتاح شد.

--1400 / 05 / 11  -22:43 تعداد مشاهدات :402

 
بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) همه ساله از 24 لغایت 30 مهر ماه در سطح کشور برگزار می گردد.

--1400 / 07 / 27  -9:10 تعداد مشاهدات :23

هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهر 1400 برگزار می‌شود و امسال شعار تعیین شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای دهم اکتبر مصادف با روز جهانی سلامت روان «سلامت روان در جهان نابرابر» است.

--1400 / 07 / 17  -14:25 تعداد مشاهدات :45

هفته ملی کودک از 16 مهر آغاز شده و تا 22 مهر با شعار «حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی» برگزار می‌شود.

--1400 / 07 / 17  -14:24 تعداد مشاهدات :33

به مناسبت چهارم مهر ماه مصادف با روز جهانی بهداشت محیط، با حضور دکتر محسن قمصری معاون بهداشتی شبکه از کارشناسان بهداشت محیط شهرستان تقدیر شد.

--1400 / 07 / 06  -10:43 تعداد مشاهدات :51

رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی شهرستان آران و بیدگل به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط پیام تبریک صادر کرد.

--1400 / 07 / 04  -9:7 تعداد مشاهدات :37

مرکز تجمیعی واکسیناسیون آران و بیدگل باحضور رئیس دانشگاه، معاون بهداشتی و مسئولین شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل امروز مورخ 24/6/1400 در سالن تربیت بدنی دانشگاه پیام نور این شهرستان افتتاح شد.

--1400 / 06 / 24  -23:53 تعداد مشاهدات :54

کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه از برگزاری هفتمین کمیته فنی ایمنی آب همراه با بازدید میدانی خبر داد.

--1400 / 06 / 24  -18:48 تعداد مشاهدات :42

جلسه شورای سلامت روستای حسین آباد با حضور کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شبکه برگزار شد.

--1400 / 06 / 24  -18:38 تعداد مشاهدات :48

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل به مناسبت روز بهورز پیام تبریکی صادر کرد.

--1400 / 06 / 11  -16:6 تعداد مشاهدات :174