امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

9:16:12 AM 1397 / 10 / 27
 
   
 

تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
همایش بزرگ ورزش، نشاط و سلامت در سالن ورزشی بیت العباس(ع) روستای محمد آباد بخش مرکزی برگزار گردید.

--1397 / 10 / 25  -11:3 تعداد مشاهدات :8

در راستای ارتقای آگاهی مدیران و رابطین بهداشتی مدارس در خصوص مدارس مروج سلامت، جلسه توجیهی در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد.

--1397 / 10 / 18  -12:36 تعداد مشاهدات :16

کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر با حضور سرپرست شبکه، رییس مرکز بهداشت، رؤسای بیمارستان ها، متخصص اطفال و مسئولین مشاوره شیردهی بیمارستان های دوستدار کودک شهرستان برگزار شد.

--1397 / 10 / 18  -12:35 تعداد مشاهدات :18

مانور ارزیابی تیم های واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان با موضوع آنفلوانزا در تاریخ 12/10/97 در ساعت 21 برگزار گردید.

--1397 / 10 / 15  -13:30 تعداد مشاهدات :25

کانون سلامت محله یحیی آباد با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل و کارشناسان امور اجتماعی معاونت بهداشتی دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان و جمعی از معتمدین و داوطلبین محله یحیی آباد تشکیل شد.

--1397 / 10 / 15  -13:28 تعداد مشاهدات :25

اخبار کوتاه واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل

--1397 / 10 / 05  -12:45 تعداد مشاهدات :44

کلاس آموزشی ایدز برای دختران دبیرستان دخترانه روستای محمد آباد بخش مرکزی برگزار گردید.

--1397 / 10 / 05  -11:23 تعداد مشاهدات :25

پایگاه سیار اطلاع رسانی ایدز( اتوبوس ایدز ) به میزبانی مردم منطقه ابوزیدآباد به ایستگاه آخر رسید.

--1397 / 10 / 01  -13:15 تعداد مشاهدات :37

برای سومین هفته متوالی به همت مرکز سلامت جامع پامیلی ویژه برنامه پویش مردمی شهر پاک و پنجشنبه های بدون زباله برگزار گردید.

--1397 / 10 / 01  -13:13 تعداد مشاهدات :36

 
همایش بزرگ ورزش، نشاط و سلامت در سالن ورزشی بیت العباس(ع) روستای محمد آباد بخش مرکزی برگزار گردید.

--1397 / 10 / 25  -11:3 تعداد مشاهدات :8

در راستای ارتقای آگاهی مدیران و رابطین بهداشتی مدارس در خصوص مدارس مروج سلامت، جلسه توجیهی در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد.

--1397 / 10 / 18  -12:36 تعداد مشاهدات :16

کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر با حضور سرپرست شبکه، رییس مرکز بهداشت، رؤسای بیمارستان ها، متخصص اطفال و مسئولین مشاوره شیردهی بیمارستان های دوستدار کودک شهرستان برگزار شد.

--1397 / 10 / 18  -12:35 تعداد مشاهدات :18

مانور ارزیابی تیم های واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان با موضوع آنفلوانزا در تاریخ 12/10/97 در ساعت 21 برگزار گردید.

--1397 / 10 / 15  -13:30 تعداد مشاهدات :25

کانون سلامت محله یحیی آباد با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل و کارشناسان امور اجتماعی معاونت بهداشتی دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان و جمعی از معتمدین و داوطلبین محله یحیی آباد تشکیل شد.

--1397 / 10 / 15  -13:28 تعداد مشاهدات :25

اخبار کوتاه واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل

--1397 / 10 / 05  -12:45 تعداد مشاهدات :44

کلاس آموزشی ایدز برای دختران دبیرستان دخترانه روستای محمد آباد بخش مرکزی برگزار گردید.

--1397 / 10 / 05  -11:23 تعداد مشاهدات :25

پایگاه سیار اطلاع رسانی ایدز( اتوبوس ایدز ) به میزبانی مردم منطقه ابوزیدآباد به ایستگاه آخر رسید.

--1397 / 10 / 01  -13:15 تعداد مشاهدات :37

برای سومین هفته متوالی به همت مرکز سلامت جامع پامیلی ویژه برنامه پویش مردمی شهر پاک و پنجشنبه های بدون زباله برگزار گردید.

--1397 / 10 / 01  -13:13 تعداد مشاهدات :36