امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

9:06:34 PM 1396 / 08 / 30
 
   
 

طرح تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
همایش دیابت مورخ 23 آبان ماه روز جهانی دیابت در مرکز ثامن الحجج (ع) نوش آباد برگزار گردید.

--1396 / 08 / 23  -13:54 تعداد مشاهدات :22

کلاس آموزشی بارداری پرخطرتوسط واحد سلامت خانواده، با حضور ماما های شاغل مراکز و پایگاههای بهداشتی درمانی شهرستان در مرکز بهداشت آران و بیدگل برگزار شد.

--1396 / 08 / 23  -13:52 تعداد مشاهدات :15

همایش ورزشی ویژه بانوان کارمند شاغل در ادارات شهرستان با شعار" ورزش نسخه ی رایگان سلامتی زنان" در بوستان مهربانو برگزار شد.

--1396 / 08 / 01  -13:46 تعداد مشاهدات :35

همایش ورزشی ویژه بانوان دیابتیک تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و رابطین بهداشتی و جشنواره ی غذای سالم در مکان بوستان مهربانو برگزار شد.

--1396 / 08 / 01  -9:36 تعداد مشاهدات :28

کارگاه شیوه ی زندگی سالم دردوران سالمندی در تاریخ های 23 و 25 مهر ماه 1396 در سالن شهید استادی مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

--1396 / 07 / 27  -8:4 تعداد مشاهدات :39

در راستای اجرای برنامه ارتقاء فعالیت فیزیکی نوجوانان ودانش آموزان همایشی ویژه دبیران تربیت بدنی و معاونین پرورشی مدارس دخترانه شهرستان برگزار شد.

--1396 / 07 / 22  -11:27 تعداد مشاهدات :28

همایش تکریم و منزلت سالمندان با محوریت گرامیداشت مقام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در مدرسه ابتدایی زنده یاد بانو فاطمه ابریشمچی در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

--1396 / 07 / 20  -11:44 تعداد مشاهدات :28

ایستگاه سلامت در آستان مقدس امامزاده محمد هلال(ع) ، امامزاده قاسم(ع) و مصلی نماز جمعه برپا شد.

--1396 / 07 / 18  -7:52 تعداد مشاهدات :38

همایش رابطین بهداشتی مدارس شهرستان آران و بیدگل در سالن شهید استادی شبکه برگزار شد.

--1396 / 07 / 16  -13:51 تعداد مشاهدات :36

 
همایش دیابت مورخ 23 آبان ماه روز جهانی دیابت در مرکز ثامن الحجج (ع) نوش آباد برگزار گردید.

--1396 / 08 / 23  -13:54 تعداد مشاهدات :22

کلاس آموزشی بارداری پرخطرتوسط واحد سلامت خانواده، با حضور ماما های شاغل مراکز و پایگاههای بهداشتی درمانی شهرستان در مرکز بهداشت آران و بیدگل برگزار شد.

--1396 / 08 / 23  -13:52 تعداد مشاهدات :15

همایش ورزشی ویژه بانوان کارمند شاغل در ادارات شهرستان با شعار" ورزش نسخه ی رایگان سلامتی زنان" در بوستان مهربانو برگزار شد.

--1396 / 08 / 01  -13:46 تعداد مشاهدات :35

همایش ورزشی ویژه بانوان دیابتیک تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و رابطین بهداشتی و جشنواره ی غذای سالم در مکان بوستان مهربانو برگزار شد.

--1396 / 08 / 01  -9:36 تعداد مشاهدات :28

کارگاه شیوه ی زندگی سالم دردوران سالمندی در تاریخ های 23 و 25 مهر ماه 1396 در سالن شهید استادی مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

--1396 / 07 / 27  -8:4 تعداد مشاهدات :39

در راستای اجرای برنامه ارتقاء فعالیت فیزیکی نوجوانان ودانش آموزان همایشی ویژه دبیران تربیت بدنی و معاونین پرورشی مدارس دخترانه شهرستان برگزار شد.

--1396 / 07 / 22  -11:27 تعداد مشاهدات :28

همایش تکریم و منزلت سالمندان با محوریت گرامیداشت مقام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در مدرسه ابتدایی زنده یاد بانو فاطمه ابریشمچی در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

--1396 / 07 / 20  -11:44 تعداد مشاهدات :28

ایستگاه سلامت در آستان مقدس امامزاده محمد هلال(ع) ، امامزاده قاسم(ع) و مصلی نماز جمعه برپا شد.

--1396 / 07 / 18  -7:52 تعداد مشاهدات :38

همایش رابطین بهداشتی مدارس شهرستان آران و بیدگل در سالن شهید استادی شبکه برگزار شد.

--1396 / 07 / 16  -13:51 تعداد مشاهدات :36