امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:20:25 AM 1397 / 05 / 31
 
   
 

تحول سلامت در بهداشت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر ویژه مادران باردار و دارای کودک زیر دو سال در مرکز جامع سلامت سردار ساکنی برگزار شد .

--1397 / 05 / 30  -11:56 تعداد مشاهدات :10

کلاس آموزشی دیابت برای بیماران دیابتی تحت پوشش مرکز جامع سلامت ولیعصر(عج) شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 27  -10:58 تعداد مشاهدات :17

همایش ازدواج سالم به همت پایگاه سلامت فاطمیه در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :22

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل از پلمب یک باب سفره خانه به دلیل عرضه قلیان و اخطار به سه سفره خانه دیگر خبر داد.

--1397 / 05 / 22  -12:8 تعداد مشاهدات :22

کارگاه های آموزشی تحت عنوان " پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا " و "آموزش بیماری التور به روش SHEP "، با حضور مراقبین سلامت مرد و زن، بهورزان و تعدادی از پزشکان و پرستاران در مناطق ابوزیدآباد، جواد الائمه و ستاد شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید.

--1397 / 05 / 21  -10:52 تعداد مشاهدات :25

جلسه آموزشی هپاتیت به روش shep برای آرایشگران تحت پوشش پایگاه سلامت فاطمیه در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید.

--1397 / 05 / 13  -12:32 تعداد مشاهدات :57

از مراکز توزیع مواد غذایی ، پارکها و اماکن متبرکه تحت پوشش پایگاه سلامت جامع جوادالائمه توسط کارشناس بهداشت محیط و بهورز خانه بهداشت بازدید به عمل آمد.

--1397 / 05 / 13  -12:30 تعداد مشاهدات :47

جلسه آموزشی هپاتیت بر اساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت ( shep ) برای رابطین مرکز سلامت جامع شهید ساکنی برگزار گردید.

--1397 / 05 / 13  -11:28 تعداد مشاهدات :48

به همت پرسنل پایگاه مرکز فروریت های پزشکی، ایستگاه سلامت در محل برگزاری نماز جمعه شهر ابوزیدآباد برگزار گردید.

--1397 / 05 / 13  -11:17 تعداد مشاهدات :48

 
کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر ویژه مادران باردار و دارای کودک زیر دو سال در مرکز جامع سلامت سردار ساکنی برگزار شد .

--1397 / 05 / 30  -11:56 تعداد مشاهدات :10

کلاس آموزشی دیابت برای بیماران دیابتی تحت پوشش مرکز جامع سلامت ولیعصر(عج) شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 27  -10:58 تعداد مشاهدات :17

همایش ازدواج سالم به همت پایگاه سلامت فاطمیه در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1397 / 05 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :22

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل از پلمب یک باب سفره خانه به دلیل عرضه قلیان و اخطار به سه سفره خانه دیگر خبر داد.

--1397 / 05 / 22  -12:8 تعداد مشاهدات :22

کارگاه های آموزشی تحت عنوان " پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا " و "آموزش بیماری التور به روش SHEP "، با حضور مراقبین سلامت مرد و زن، بهورزان و تعدادی از پزشکان و پرستاران در مناطق ابوزیدآباد، جواد الائمه و ستاد شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید.

--1397 / 05 / 21  -10:52 تعداد مشاهدات :25

جلسه آموزشی هپاتیت به روش shep برای آرایشگران تحت پوشش پایگاه سلامت فاطمیه در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید.

--1397 / 05 / 13  -12:32 تعداد مشاهدات :57

از مراکز توزیع مواد غذایی ، پارکها و اماکن متبرکه تحت پوشش پایگاه سلامت جامع جوادالائمه توسط کارشناس بهداشت محیط و بهورز خانه بهداشت بازدید به عمل آمد.

--1397 / 05 / 13  -12:30 تعداد مشاهدات :47

جلسه آموزشی هپاتیت بر اساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت ( shep ) برای رابطین مرکز سلامت جامع شهید ساکنی برگزار گردید.

--1397 / 05 / 13  -11:28 تعداد مشاهدات :48

به همت پرسنل پایگاه مرکز فروریت های پزشکی، ایستگاه سلامت در محل برگزاری نماز جمعه شهر ابوزیدآباد برگزار گردید.

--1397 / 05 / 13  -11:17 تعداد مشاهدات :48