امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

12:19:08 AM 1395 / 08 / 05
 
   
 

طرح تحول

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
همزمان با هفته ی ملی سلامت بانوان ایرانی مسابقه ی آشپزی سالم برای رابطین بهداشتی در مرکز سلامت جامعه سفیدشهر برگزار شد.

--1395 / 08 / 03  -9:11 تعداد مشاهدات :8

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل از یک واحد صنعتی واقع در منطقه که دچار حریق شده بود، بازدید نمودند.

--1395 / 08 / 03  -9:10 تعداد مشاهدات :9

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل از سایت جدید مجتمع فولاد کویر بازدید کردند.

--1395 / 08 / 01  -11:29 تعداد مشاهدات :13

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت و بازرس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی جهت برررسی مشاغل سخت و زیان آور از برخی صنایع منطقه بازدید کردند.

--1395 / 08 / 01  -11:27 تعداد مشاهدات :15

همایش ورزش صبحگاهی ویژه بانوان شاغل ادارات و رابطین بهداشتی شهرستان برگزار شد.

--1395 / 07 / 29  -11:51 تعداد مشاهدات :13

جلسه آموزشی ویژه رابطین تخصصی ادارات شهرستان برگزار شد.

--1395 / 07 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :12

جلسه آموزشی با عنوان مهارتهای ارتباط با همسر و فرزندان برگزار شد.

--1395 / 07 / 29  -11:46 تعداد مشاهدات :11

مراسم بزرگداشتی در پارک شهدای سفید شهر برگزار گردید.

--1395 / 07 / 29  -11:44 تعداد مشاهدات :13

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت از برگزاری کلاس آموزش رابطین بهداشت مدارس شهرستان خبر داد.

--1395 / 07 / 19  -10:38 تعداد مشاهدات :29

 
همزمان با هفته ی ملی سلامت بانوان ایرانی مسابقه ی آشپزی سالم برای رابطین بهداشتی در مرکز سلامت جامعه سفیدشهر برگزار شد.

--1395 / 08 / 03  -9:11 تعداد مشاهدات :8

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل از یک واحد صنعتی واقع در منطقه که دچار حریق شده بود، بازدید نمودند.

--1395 / 08 / 03  -9:10 تعداد مشاهدات :9

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل از سایت جدید مجتمع فولاد کویر بازدید کردند.

--1395 / 08 / 01  -11:29 تعداد مشاهدات :13

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت و بازرس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی جهت برررسی مشاغل سخت و زیان آور از برخی صنایع منطقه بازدید کردند.

--1395 / 08 / 01  -11:27 تعداد مشاهدات :15

همایش ورزش صبحگاهی ویژه بانوان شاغل ادارات و رابطین بهداشتی شهرستان برگزار شد.

--1395 / 07 / 29  -11:51 تعداد مشاهدات :13

جلسه آموزشی ویژه رابطین تخصصی ادارات شهرستان برگزار شد.

--1395 / 07 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :12

جلسه آموزشی با عنوان مهارتهای ارتباط با همسر و فرزندان برگزار شد.

--1395 / 07 / 29  -11:46 تعداد مشاهدات :11

مراسم بزرگداشتی در پارک شهدای سفید شهر برگزار گردید.

--1395 / 07 / 29  -11:44 تعداد مشاهدات :13

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت از برگزاری کلاس آموزش رابطین بهداشت مدارس شهرستان خبر داد.

--1395 / 07 / 19  -10:38 تعداد مشاهدات :29