امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

3:31:24 AM 1397 / 02 / 05
 
   
 

طرح تحول سلامت

آوای سلامت

عملکرد مرکز بهداشت

   


 
اخبار
 
نمایشگاه صنایع و هنر های دستی داوطلبین سلامت مرکز سلامت پامیلی برگزار شد.

--1397 / 02 / 03  -10:29 تعداد مشاهدات :8

همزمان با سراسر کشور برنامه ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال (ماپینگ اپ) در شهرستان آران و بیدگل آغاز شد .

--1397 / 01 / 19  -12:22 تعداد مشاهدات :29

مانور بسیج سلامت نوروزی همزمان با سراسر کشور در شهرستان آران و بیدگل آغاز شد.

--1396 / 12 / 17  -9:17 تعداد مشاهدات :94

جلسه آموزشی بهداشت روان و ارتقای روابط بین فردی در روستای حسین آباد برگزار شد.

--1396 / 12 / 13  -13:32 تعداد مشاهدات :102

بمناسبت هفته سلامت مردان همایش پیاده روی خانوادگی از طرف مرکز سلامت پامیلی برگزار شد.

--1396 / 12 / 12  -13:49 تعداد مشاهدات :92

طرح پاکسازی محیط روستای حسین آباد به همت مرکز سلامت جامع ابوزید آباد و خانه بهداشت روستای حسین آباد انجام شد.

--1396 / 12 / 12  -13:47 تعداد مشاهدات :95

بازدید از محل نگهداری و پرورش طیور در روستای یزدل به همت بهورز این روستا انجام شد.

--1396 / 12 / 12  -13:46 تعداد مشاهدات :94

جلسه آموزشی ایدز و هپاتیت برای آرایشگران زن و مرد در شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1396 / 12 / 12  -13:44 تعداد مشاهدات :96

به همت شبکه بهداشت و درمان، ایستگاه سلامت برای تست غربالگری در مراسم راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن در شهرستان آران و بیدگل برپا گردید.

--1396 / 11 / 23  -13:43 تعداد مشاهدات :121

 
نمایشگاه صنایع و هنر های دستی داوطلبین سلامت مرکز سلامت پامیلی برگزار شد.

--1397 / 02 / 03  -10:29 تعداد مشاهدات :8

همزمان با سراسر کشور برنامه ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال (ماپینگ اپ) در شهرستان آران و بیدگل آغاز شد .

--1397 / 01 / 19  -12:22 تعداد مشاهدات :29

مانور بسیج سلامت نوروزی همزمان با سراسر کشور در شهرستان آران و بیدگل آغاز شد.

--1396 / 12 / 17  -9:17 تعداد مشاهدات :94

جلسه آموزشی بهداشت روان و ارتقای روابط بین فردی در روستای حسین آباد برگزار شد.

--1396 / 12 / 13  -13:32 تعداد مشاهدات :102

بمناسبت هفته سلامت مردان همایش پیاده روی خانوادگی از طرف مرکز سلامت پامیلی برگزار شد.

--1396 / 12 / 12  -13:49 تعداد مشاهدات :92

طرح پاکسازی محیط روستای حسین آباد به همت مرکز سلامت جامع ابوزید آباد و خانه بهداشت روستای حسین آباد انجام شد.

--1396 / 12 / 12  -13:47 تعداد مشاهدات :95

بازدید از محل نگهداری و پرورش طیور در روستای یزدل به همت بهورز این روستا انجام شد.

--1396 / 12 / 12  -13:46 تعداد مشاهدات :94

جلسه آموزشی ایدز و هپاتیت برای آرایشگران زن و مرد در شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

--1396 / 12 / 12  -13:44 تعداد مشاهدات :96

به همت شبکه بهداشت و درمان، ایستگاه سلامت برای تست غربالگری در مراسم راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن در شهرستان آران و بیدگل برپا گردید.

--1396 / 11 / 23  -13:43 تعداد مشاهدات :121